Názov
Kategória
I
II
IV
1KSP, s.r.o.
mestská
0 %32 %24 %
1Rudné bane, š.p.
štátna
0 %42 %24 %
3Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
5 %43 %30 %
3MsHK Žilina, a.s.
mestská
5 %31 %36 %
5Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
10 %30 %20 %
5Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
10 %18 %17 %
5Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
10 %38 %18 %
8Mestská televízia Trnava, s.r.o.
mestská
11 %14 %39 %
8MH Invest, s.r.o.
štátna
11 %58 %22 %
8SMS TTSK s.r.o.
župná
11 %36 %8 %
8Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
11 %15 %18 %
12Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
14 %10 %28 %
13Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
16 %7 %21 %
14Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
19 %41 %28 %
14Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
19 %41 %35 %
16BPM, s.r.o.
mestská
21 %29 %16 %
16Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
21 %8 %23 %
18Technická obnova a ochrana železníc, a. s.
štátna
26 %52 %30 %
19Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
29 %43 %38 %
20BIONT, a.s.
štátna
31 %53 %40 %
20Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
31 %18 %15 %
22TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
35 %56 %28 %
23ENERGO-SK, a.s.
župná
38 %33 %8 %
24Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
43 %18 %38 %
25Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
48 %49 %18 %
25Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s.
mestská
48 %41 %16 %
Priemer
49 %37 %31 %
27Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
50 %39 %30 %
27Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
50 %53 %47 %
27Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
50 %27 %21 %
27Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
50 %42 %34 %
27Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
50 %24 %44 %
32Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
52 %10 %13 %
33DLHOPIS, o.c.p., a.s.
štátna
54 %30 %15 %
33Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
54 %28 %41 %
33Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
54 %30 %25 %
36Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
55 %55 %38 %
37Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
56 %68 %55 %
37Tepláreň Košice, a.s.
štátna
56 %40 %70 %
37Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
56 %17 %13 %
37Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
56 %16 %31 %
37Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
56 %51 %45 %
42Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
57 %32 %45 %
42Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
57 %25 %60 %
42Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
57 %41 %30 %
42Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
57 %57 %24 %
46Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
58 %16 %43 %
46Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
58 %17 %40 %
46Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
58 %59 %26 %
46Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
58 %3 %20 %
50Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
60 %51 %40 %
50Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
60 %8 %18 %
52Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
61 %48 %33 %
52Verejné prístavy, a.s.
štátna
61 %50 %33 %
54Hydromeliorácie, š.p.
štátna
62 %59 %24 %
54Martinská teplárenská, a.s.
štátna
62 %38 %43 %
54Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
62 %24 %18 %
57Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
63 %42 %22 %
57Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
63 %52 %37 %
57Železnice Slovenskej republiky
štátna
63 %74 %57 %
60Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
64 %34 %41 %
61Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
65 %60 %40 %
62Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
67 %53 %51 %
62Letisko Sliač, a.s.
štátna
67 %42 %21 %
62Slovenská pošta, a.s.
štátna
67 %45 %44 %
62Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
67 %80 %35 %
62Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
67 %14 %18 %
62Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
67 %45 %60 %
68Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
68 %19 %33 %
69Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
69 %30 %36 %
69Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
69 %60 %50 %
71Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
73 %58 %50 %
72Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
74 %14 %10 %
73Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
75 %20 %55 %
74Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
79 %45 %23 %
74Mestské lesy Košice a.s.
mestská
79 %22 %5 %
74Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
79 %66 %36 %
74Transpetrol, a.s.
štátna
79 %35 %23 %
74Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
79 %63 %28 %
79Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
80 %11 %14 %
80Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
81 %57 %35 %
80Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
81 %64 %47 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte