Názov
Kategória
I
II
III
V
1BPM, s.r.o.
mestská
21 %29 %40 %0 %
1Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
11 %15 %33 %0 %
3Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
57 %32 %0 %6 %
3Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s.
mestská
48 %41 %40 %6 %
5Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
60 %8 %59 %11 %
5Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
74 %14 %0 %11 %
7Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
56 %16 %82 %12 %
8Mestská televízia Trnava, s.r.o.
mestská
11 %14 %0 %17 %
8Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
43 %18 %45 %17 %
8Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
62 %24 %0 %17 %
8Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
56 %17 %0 %17 %
8Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
67 %14 %0 %17 %
13Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
16 %7 %40 %19 %
14Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
69 %30 %68 %22 %
14Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
10 %30 %59 %22 %
14KSP, s.r.o.
mestská
0 %32 %50 %22 %
14Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
52 %10 %60 %22 %
14Mestské lesy Košice a.s.
mestská
79 %22 %50 %22 %
14Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
61 %48 %40 %22 %
14Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
58 %17 %55 %22 %
14Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
21 %8 %45 %22 %
14Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
57 %41 %80 %22 %
14Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
50 %24 %100 %22 %
24Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
81 %57 %77 %24 %
Priemer
47 %25 %44 %25 %
25Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
50 %27 %41 %26 %
26MsHK Žilina, a.s.
mestská
5 %31 %60 %28 %
27Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
63 %42 %40 %39 %
28Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
56 %68 %73 %57 %
29Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
80 %11 %41 %67 %
30Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
58 %16 %77 %71 %
31Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
14 %10 %20 %78 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte