Názov
Kategória
Spolu
II
1Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
25 %3 %
2Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
17 %7 %
3Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
27 %8 %
3Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
21 %8 %
5Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
23 %10 %
5Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
23 %10 %
7Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
34 %11 %
8Mestská televízia Trnava, s.r.o.
mestská
19 %14 %
8Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
24 %14 %
8Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
25 %14 %
11Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
14 %15 %
12Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
46 %16 %
12Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
35 %16 %
14Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
35 %17 %
14Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
22 %17 %
16Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
28 %18 %
16Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
31 %18 %
16Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
15 %18 %
19Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
34 %19 %
20Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
48 %20 %
21Mestské lesy Košice a.s.
mestská
32 %22 %
22Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
27 %24 %
22Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
37 %24 %
24Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
44 %25 %
25Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
30 %27 %
26Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
38 %28 %
27BPM, s.r.o.
mestská
21 %29 %
28Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
42 %30 %
28DLHOPIS, o.c.p., a.s.
štátna
28 %30 %
28Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
25 %30 %
28Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
33 %30 %
32MsHK Žilina, a.s.
mestská
27 %31 %
33KSP, s.r.o.
mestská
22 %32 %
33Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
35 %32 %
35ENERGO-SK, a.s.
župná
25 %33 %
36Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
45 %34 %
37Transpetrol, a.s.
štátna
45 %35 %
38SMS TTSK s.r.o.
župná
18 %36 %
Priemer
38 %37 %
39Martinská teplárenská, a.s.
štátna
41 %38 %
39Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
26 %38 %
41Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
39 %39 %
42Tepláreň Košice, a.s.
štátna
56 %40 %
43Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
32 %41 %
43Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
41 %41 %
43Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s.
mestská
32 %41 %
43Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
37 %41 %
47Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
39 %42 %
47Letisko Sliač, a.s.
štátna
39 %42 %
47Rudné bane, š.p.
štátna
25 %42 %
47Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
36 %42 %
51Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
38 %43 %
51Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
28 %43 %
53Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
53 %45 %
53Slovenská pošta, a.s.
štátna
55 %45 %
53Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
57 %45 %
56Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
43 %48 %
57Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
42 %49 %
58Verejné prístavy, a.s.
štátna
49 %50 %
59Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
46 %51 %
59Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
46 %51 %
61Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
48 %52 %
61Technická obnova a ochrana železníc, a. s.
štátna
38 %52 %
63BIONT, a.s.
štátna
39 %53 %
63Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
51 %53 %
63Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
46 %53 %
66Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
51 %55 %
67TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
44 %56 %
68Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
53 %57 %
68Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
48 %57 %
70MH Invest, s.r.o.
štátna
32 %58 %
70Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
56 %58 %
72Hydromeliorácie, š.p.
štátna
45 %59 %
72Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
52 %59 %
74Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
55 %60 %
74Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
58 %60 %
76Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
55 %63 %
77Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
67 %64 %
78Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
53 %66 %
79Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
59 %68 %
80Železnice Slovenskej republiky
štátna
62 %74 %
81Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
58 %80 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte