Názov
Kategória
Spolu
II
III
Priemer
38 %37 %53 %
1Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
67 %64 %64 %
1Slovenská pošta, a.s.
štátna
55 %45 %68 %
1TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
44 %56 %64 %
1Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
46 %16 %77 %
1Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
45 %34 %64 %
1Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
48 %20 %55 %
1Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
28 %18 %55 %
1Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
51 %55 %64 %
1Tepláreň Košice, a.s.
štátna
56 %40 %95 %
1Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
56 %58 %55 %
1Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
52 %59 %77 %
1Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
25 %3 %20 %
1Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
46 %51 %40 %
1Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
28 %43 %60 %
1Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
44 %25 %50 %
1Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
31 %18 %45 %
1Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
58 %60 %55 %
1Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
39 %39 %64 %
1Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
43 %48 %40 %
1Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
41 %41 %80 %
1Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
42 %30 %68 %
1Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
26 %38 %59 %
1Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
35 %17 %55 %
1Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
36 %42 %18 %
1Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
21 %8 %45 %
1Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
53 %45 %86 %
1Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
35 %32 %0 %
1Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
34 %19 %36 %
1DLHOPIS, o.c.p., a.s.
štátna
28 %30 %0 %
1KSP, s.r.o.
mestská
22 %32 %50 %
1Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
48 %52 %68 %
1Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
53 %66 %27 %
1Rudné bane, š.p.
štátna
25 %42 %80 %
1Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
23 %10 %20 %
1Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
38 %28 %60 %
1Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s.
mestská
32 %41 %40 %
1Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
59 %68 %73 %
1Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
25 %30 %59 %
1Mestská televízia Trnava, s.r.o.
mestská
19 %14 %0 %
1MsHK Žilina, a.s.
mestská
27 %31 %60 %
1Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
14 %15 %33 %
1Železnice Slovenskej republiky
štátna
62 %74 %64 %
1BIONT, a.s.
štátna
39 %53 %64 %
1BPM, s.r.o.
mestská
21 %29 %40 %
1Letisko Sliač, a.s.
štátna
39 %42 %40 %
1Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
46 %51 %64 %
1Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
46 %53 %68 %
1Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
15 %18 %20 %
1Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
37 %24 %100 %
1Verejné prístavy, a.s.
štátna
49 %50 %100 %
1Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
48 %57 %82 %
1Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
55 %63 %55 %
1Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
57 %45 %73 %
1Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
39 %42 %40 %
1Transpetrol, a.s.
štátna
45 %35 %77 %
1Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
51 %53 %60 %
1Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
53 %57 %77 %
1Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
55 %60 %59 %
1Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
42 %49 %82 %
1Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
38 %43 %82 %
1ENERGO-SK, a.s.
župná
25 %33 %32 %
1Hydromeliorácie, š.p.
štátna
45 %59 %80 %
1Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
32 %41 %59 %
1Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
23 %10 %60 %
1Martinská teplárenská, a.s.
štátna
41 %38 %40 %
1Mestské lesy Košice a.s.
mestská
32 %22 %50 %
1MH Invest, s.r.o.
štátna
32 %58 %40 %
1Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
17 %7 %40 %
1Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
27 %8 %59 %
1Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
30 %27 %41 %
1Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
58 %80 %50 %
1SMS TTSK s.r.o.
župná
18 %36 %40 %
1Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
27 %24 %0 %
1Technická obnova a ochrana železníc, a. s.
štátna
38 %52 %40 %
1Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
22 %17 %0 %
1Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
24 %14 %0 %
1Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
25 %14 %0 %
1Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
37 %41 %86 %
1Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
34 %11 %41 %
1Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
35 %16 %82 %
1Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
33 %30 %60 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte