Názov
Kategória
Spolu
I
II
III
V
1Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
14 %11 %15 %33 %0 %
2Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
15 %10 %18 %20 %17 %
3Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
17 %16 %7 %40 %19 %
4SMS TTSK s.r.o.
župná
18 %11 %36 %40 %0 %
5Mestská televízia Trnava, s.r.o.
mestská
19 %11 %14 %0 %17 %
6Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
21 %21 %8 %45 %22 %
7BPM, s.r.o.
mestská
21 %21 %29 %40 %0 %
8KSP, s.r.o.
mestská
22 %0 %32 %50 %22 %
9Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
22 %56 %17 %0 %17 %
10Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
23 %14 %10 %20 %78 %
11Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
23 %52 %10 %60 %22 %
12Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
24 %74 %14 %0 %11 %
13ENERGO-SK, a.s.
župná
25 %38 %33 %32 %17 %
14Rudné bane, š.p.
štátna
25 %0 %42 %80 %0 %
15Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
25 %67 %14 %0 %17 %
16Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
25 %10 %30 %59 %22 %
17Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
25 %58 %3 %20 %17 %
18Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
26 %10 %38 %59 %6 %
19Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
27 %60 %8 %59 %11 %
20MsHK Žilina, a.s.
mestská
27 %5 %31 %60 %28 %
21Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
27 %62 %24 %0 %17 %
22Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
28 %31 %18 %55 %32 %
23Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
28 %5 %43 %60 %4 %
24DLHOPIS, o.c.p., a.s.
štátna
28 %54 %30 %0 %17 %
25Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
30 %50 %27 %41 %26 %
26Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
31 %43 %18 %45 %17 %
27Mestské lesy Košice a.s.
mestská
32 %79 %22 %50 %22 %
28MH Invest, s.r.o.
štátna
32 %11 %58 %40 %21 %
29Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
32 %19 %41 %59 %22 %
30Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s.
mestská
32 %48 %41 %40 %6 %
31Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
33 %54 %30 %60 %11 %
32Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
34 %68 %19 %36 %17 %
33Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
34 %80 %11 %41 %67 %
34Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
35 %56 %16 %82 %12 %
35Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
35 %58 %17 %55 %22 %
36Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
35 %57 %32 %0 %6 %
37Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
36 %50 %42 %18 %22 %
38Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
37 %19 %41 %86 %35 %
39Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
37 %50 %24 %100 %22 %
40Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
38 %54 %28 %60 %22 %
41Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
38 %29 %43 %82 %8 %
42Technická obnova a ochrana železníc, a. s.
štátna
38 %26 %52 %40 %56 %
Priemer
38 %49 %37 %53 %29 %
43BIONT, a.s.
štátna
39 %31 %53 %64 %0 %
44Letisko Sliač, a.s.
štátna
39 %67 %42 %40 %26 %
45Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
39 %50 %39 %64 %16 %
46Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
39 %63 %42 %40 %39 %
47Martinská teplárenská, a.s.
štátna
41 %62 %38 %40 %17 %
48Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
41 %57 %41 %80 %22 %
49Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
42 %69 %30 %68 %22 %
50Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
42 %48 %49 %82 %18 %
51Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
43 %61 %48 %40 %22 %
52Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
44 %57 %25 %50 %38 %
53TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
44 %35 %56 %64 %17 %
54Transpetrol, a.s.
štátna
45 %79 %35 %77 %43 %
55Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
45 %64 %34 %64 %17 %
56Hydromeliorácie, š.p.
štátna
45 %62 %59 %80 %6 %
57Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
46 %58 %16 %77 %71 %
58Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
46 %56 %51 %40 %17 %
59Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
46 %50 %53 %68 %17 %
60Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
46 %60 %51 %64 %22 %
61Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
48 %75 %20 %55 %50 %
62Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
48 %57 %57 %82 %33 %
63Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
48 %63 %52 %68 %18 %
64Verejné prístavy, a.s.
štátna
49 %61 %50 %100 %53 %
65Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
51 %67 %53 %60 %36 %
66Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
51 %55 %55 %64 %44 %
67Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
52 %58 %59 %77 %42 %
68Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
53 %79 %45 %86 %72 %
69Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
53 %81 %57 %77 %24 %
70Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
53 %79 %66 %27 %32 %
71Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
55 %69 %60 %59 %49 %
72Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
55 %79 %63 %55 %69 %
73Slovenská pošta, a.s.
štátna
55 %67 %45 %68 %60 %
74Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
56 %73 %58 %55 %33 %
75Tepláreň Košice, a.s.
štátna
56 %56 %40 %95 %38 %
76Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
57 %67 %45 %73 %90 %
77Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
58 %67 %80 %50 %43 %
78Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
58 %65 %60 %55 %94 %
79Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
59 %56 %68 %73 %57 %
80Železnice Slovenskej republiky
štátna
62 %63 %74 %64 %58 %
81Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
67 %81 %64 %64 %88 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte