IV.1. Sú na oficiálnej stránke spoločnosti zverejnené mená manažérov vo výkonnom manažmente, predstavenstve a dozornej rade?

 
Názov
Kategória
IV.1
 
1BPM, s.r.o.
mestská
čiastočne zverejnené len meno konateľa
viď link
1Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
ánoviď link
1Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
čiastočne uvedené iba vo výročnej správe
1Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
ánoviď link
1Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
ánoviď link
1Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
nie
1Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
čiastočne zverejnené len mená manažérov
viď link
1KSP, s.r.o.
mestská
čiastočne nie sú zverejnené mená manažérov
viď link
1Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
čiastočne zverejnené len vo výročnej správe
1Mestská televízia Trnava, s.r.o.
mestská
čiastočne nie sú zverejnené mená konateľov
viď link
1Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
čiastočne nie sú zverejnené mená členov dozornej rady
viď link
1Mestské lesy Košice a.s.
mestská
nie
1MsHK Žilina, a.s.
mestská
ánoviď link
1Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
čiastočne nie sú zverejnené mená členov dozornej rady
viď link
1Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
ánoviď link
1Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
ánoviď link
1Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
čiastočneviď link členov predstavenstva a dozornej rady sú zverejnené len vo výročnej správe
1Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
čiastočne zverejnené len vo výročnej správe
1Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
ánoviď link
1Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
nie
1Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
ánoviď link
1Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
áno
viď link
1Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
čiastočne mená sú zverejnené len vo výročnej správe
1Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s.
mestská
čiastočne nie sú zverejnené mená manažérov
mená členov predstavenstva a dozornej rady sú uvedené len vo výročnej správe
1Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
čiastočne na web stránke zverejnené len mená manažérov
viď link členov predstavenstva a dozornej rady sú uvedené len vo výročnej správe
1Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
čiastočne nie sú zverejnené mená manažérov
viď link
1Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
čiastočne mená manažérov sú zverejnené len vo výročnej správe
viď link
1Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
ánoviď link
1Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
nie
1Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
čiastočne uvedené len vo výročnej správe
1Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
čiastočne nie sú zverejnené mená manažérov
viď link
Priemer
0 b.
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte