I.2. Je na oficiálnej stránke firmy zverejnená súvaha a výkaz ziskov a strát za posledné tri roky?

 
Názov
Kategória
I.2
 
1BPM, s.r.o.
mestská
nie
1Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
áno vo výročnej správe
1Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
ánoviď link
1Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
áno vo výročnej správe
1Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
áno vo výročnej správe
1Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
nie
1Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
áno vo výročnej správe
1KSP, s.r.o.
mestská
nie
1Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
áno vo výročnej správe
1Mestská televízia Trnava, s.r.o.
mestská
nie
1Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
nie
1Mestské lesy Košice a.s.
mestská
áno vo výročnej správe
1MsHK Žilina, a.s.
mestská
čiastočne nebola zverejnená súvaha a výkaz ziskov a strát za celý rok 2012 a za rok 2013
viď link
1Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
čiastočne nebola zverejnená súvaha a výkaz ziskov a strát za roky 2011 a 2012
viď link
1Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
áno vo výročnej správe
1Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
áno vo výročnej správe
1Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
áno vo výročnej správe
1Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
áno vo výročnej správe
1Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
áno vo výročnej správe
1Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
nie
1Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
áno vo výročnej správe
1Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
nie
1Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
áno vo výročnej správe
1Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s.
mestská
áno vo výročnej správe
1Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
áno vo výročnej správe
1Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
áno vo výročnej správe
1Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
áno vo výročnej správe
1Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
áno vo výročnej správe
1Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
nie
1Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
áno vo výročnej správe
1Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
áno vo výročnej správe
Priemer
0 b.
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte