I.1. Sú na oficiálnej stránke firmy zverejnené výročné správy za posledné tri roky dozadu?

 
Názov
Kategória
I.1
 
1BPM, s.r.o.
mestská
čiastočne neboli zverejnené výročné správy za roky 2012 a 2013
viď link
1Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
ánoviď link
1Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
ánoviď link
1Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
ánoviď link
1Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
ánoviď link
1Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
nie výročná správa 2013 zverejnená len v registri účtovných závierok
viď link
1Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
ánoviď link
1KSP, s.r.o.
mestská
nie
1Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
ánoviď link
1Mestská televízia Trnava, s.r.o.
mestská
nie
1Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
áno v časti ostatné dokumenty
viď link
1Mestské lesy Košice a.s.
mestská
ánoviď link
1MsHK Žilina, a.s.
mestská
nie
1Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
nie v časti výročné správy majú iba daňové priznanie a účtovné závierky
1Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
ánoviď link
1Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
ánoviď link
1Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
ánoviď link
1Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
ánoviď link
1Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
ánoviď link
1Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
nie výročná správa 2013 zverejnená len v registri účtovných závierok
viď link
1Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
ánoviď link
1Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
nie výročná správa 2013 zverejnená len v registri účtovných závierok
viď link
1Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
ánoviď link
1Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s.
mestská
ánoviď link
1Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
ánoviď link
1Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
ánoviď link
1Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
ánoviď link
1Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
ánoviď link
1Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
nie
1Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
ánoviď link
1Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
ánoviď link
Priemer
0 b.
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte