Názov
Kategória
I
II
III
IV
V
VI
Priemer
44 %65 %43 %21 %13 %12 %
1MsHK Žilina, a.s.
mestská
8 %26 %42 %0 %0 %0 %
1Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
19 %26 %30 %0 %0 %0 %
1Mestský parkovací systém, spol. s r.o.
mestská
0 %52 %42 %0 %0 %0 %
1Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
22 %29 %26 %0 %0 %60 %
1Správa majetku mesta Košice, s.r.o.
mestská
14 %57 %26 %20 %0 %60 %
1Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
31 %26 %26 %60 %0 %60 %
1Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
6 %81 %42 %0 %0 %0 %
1Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
47 %10 %42 %0 %0 %0 %
1BPM, s.r.o.
mestská
19 %64 %42 %0 %0 %0 %
1Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
28 %55 %42 %0 %0 %0 %
1Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
25 %81 %32 %0 %0 %0 %
1Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
47 %67 %20 %0 %0 %0 %
1Nemocnica Poprad, a.s.
štátna
22 %71 %56 %0 %0 %0 %
1Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
štátna
14 %74 %52 %0 %38 %0 %
1KSP, s.r.o.
mestská
19 %52 %46 %100 %0 %60 %
1Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
47 %10 %42 %60 %62 %20 %
1Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
47 %74 %20 %0 %0 %20 %
1Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
39 %71 %42 %0 %0 %0 %
1Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
47 %57 %42 %0 %0 %0 %
1Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
štátna
25 %90 %52 %0 %0 %0 %
1Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
štátna
17 %95 %52 %60 %0 %0 %
1Letecká vojenská nemocnica, a.s.
štátna
42 %90 %42 %0 %0 %0 %
1Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
44 %81 %42 %0 %25 %0 %
1Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
58 %60 %46 %0 %0 %20 %
1Transpetrol, a.s.
štátna
47 %60 %46 %0 %62 %0 %
1Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
58 %79 %42 %0 %0 %0 %
1Mestské lesy Košice a.s.
mestská
50 %67 %62 %0 %0 %0 %
1Tepláreň Košice, a.s.
štátna
58 %64 %32 %0 %25 %60 %
1TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
61 %60 %42 %0 %0 %60 %
1Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
67 %60 %48 %0 %0 %0 %
1Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
67 %64 %24 %60 %25 %0 %
1Slovenská pošta, a.s.
štátna
67 %79 %24 %60 %0 %0 %
1Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
64 %76 %42 %0 %0 %0 %
1Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
56 %74 %44 %0 %0 %60 %
1Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
53 %95 %42 %0 %38 %0 %
1Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
56 %69 %62 %60 %0 %0 %
1Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
štátna
39 %74 %76 %100 %25 %0 %
1Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
64 %90 %48 %40 %0 %0 %
1Železnice Slovenskej republiky
štátna
67 %81 %52 %0 %25 %0 %
1Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
86 %38 %42 %80 %25 %20 %
1Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
47 %67 %68 %80 %62 %0 %
1Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
64 %93 %44 %0 %0 %60 %
1Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
50 %71 %72 %40 %62 %0 %
1Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
83 %86 %42 %100 %0 %0 %
1Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
72 %74 %52 %40 %100 %0 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte