Názov
Kategória
Spolu
III
IV
V
VI
1Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
65 %52 %40 %100 %0 %
2Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
39 %42 %60 %62 %20 %
2Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
58 %72 %40 %62 %0 %
2Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
57 %68 %80 %62 %0 %
2Transpetrol, a.s.
štátna
46 %46 %0 %62 %0 %
6Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
štátna
37 %52 %0 %38 %0 %
6Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
53 %42 %0 %38 %0 %
8Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
46 %42 %0 %25 %0 %
8Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
57 %42 %80 %25 %20 %
8Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
štátna
56 %76 %100 %25 %0 %
8Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
49 %24 %60 %25 %0 %
8Tepláreň Košice, a.s.
štátna
48 %32 %0 %25 %60 %
8Železnice Slovenskej republiky
štátna
56 %52 %0 %25 %0 %
Priemer
43 %43 %21 %13 %12 %
14BPM, s.r.o.
mestská
31 %42 %0 %0 %0 %
14Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
24 %26 %0 %0 %60 %
14Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
36 %20 %0 %0 %0 %
14Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
39 %20 %0 %0 %20 %
14KSP, s.r.o.
mestská
38 %46 %100 %0 %60 %
14Letecká vojenská nemocnica, a.s.
štátna
45 %42 %0 %0 %0 %
14Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
48 %42 %0 %0 %0 %
14Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
57 %44 %0 %0 %60 %
14Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
30 %42 %0 %0 %0 %
14Mestské lesy Košice a.s.
mestská
48 %62 %0 %0 %0 %
14Mestský parkovací systém, spol. s r.o.
mestská
22 %42 %0 %0 %0 %
14MsHK Žilina, a.s.
mestská
19 %42 %0 %0 %0 %
14Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
49 %48 %0 %0 %0 %
14Nemocnica Poprad, a.s.
štátna
37 %56 %0 %0 %0 %
14Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
20 %30 %0 %0 %0 %
14Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
46 %46 %0 %0 %20 %
14Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
64 %42 %100 %0 %0 %
14Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
32 %42 %0 %0 %0 %
14Slovenská pošta, a.s.
štátna
50 %24 %60 %0 %0 %
14Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
50 %42 %0 %0 %0 %
14Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
56 %48 %40 %0 %0 %
14Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
29 %26 %60 %0 %60 %
14Správa majetku mesta Košice, s.r.o.
mestská
28 %26 %20 %0 %60 %
14Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
40 %42 %0 %0 %0 %
14TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
48 %42 %0 %0 %60 %
14Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
30 %42 %0 %0 %0 %
14Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
34 %32 %0 %0 %0 %
14Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
50 %44 %0 %0 %60 %
14Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
štátna
42 %52 %60 %0 %0 %
14Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
štátna
41 %52 %0 %0 %0 %
14Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
53 %62 %60 %0 %0 %
14Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
40 %42 %0 %0 %0 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte