Názov
Kategória
Spolu
II
VI
1Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
39 %10 %20 %
1Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
30 %10 %0 %
3MsHK Žilina, a.s.
mestská
19 %26 %0 %
3Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
20 %26 %0 %
3Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
29 %26 %60 %
6Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
24 %29 %60 %
7Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
57 %38 %20 %
8KSP, s.r.o.
mestská
38 %52 %60 %
8Mestský parkovací systém, spol. s r.o.
mestská
22 %52 %0 %
10Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
32 %55 %0 %
11Správa majetku mesta Košice, s.r.o.
mestská
28 %57 %60 %
11Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
40 %57 %0 %
13Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
49 %60 %0 %
13Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
46 %60 %20 %
13TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
48 %60 %60 %
13Transpetrol, a.s.
štátna
46 %60 %0 %
17BPM, s.r.o.
mestská
31 %64 %0 %
17Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
49 %64 %0 %
17Tepláreň Košice, a.s.
štátna
48 %64 %60 %
Priemer
43 %65 %12 %
20Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
36 %67 %0 %
20Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
57 %67 %0 %
20Mestské lesy Košice a.s.
mestská
48 %67 %0 %
23Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
53 %69 %0 %
24Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
58 %71 %0 %
24Nemocnica Poprad, a.s.
štátna
37 %71 %0 %
24Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
40 %71 %0 %
27Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
39 %74 %20 %
27Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
štátna
56 %74 %0 %
27Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
štátna
37 %74 %0 %
27Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
50 %74 %60 %
27Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
65 %74 %0 %
32Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
50 %76 %0 %
33Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
48 %79 %0 %
33Slovenská pošta, a.s.
štátna
50 %79 %0 %
35Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
46 %81 %0 %
35Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
30 %81 %0 %
35Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
34 %81 %0 %
35Železnice Slovenskej republiky
štátna
56 %81 %0 %
39Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
64 %86 %0 %
40Letecká vojenská nemocnica, a.s.
štátna
45 %90 %0 %
40Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
56 %90 %0 %
40Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
štátna
41 %90 %0 %
43Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
57 %93 %60 %
44Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
53 %95 %0 %
44Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
štátna
42 %95 %0 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte