Názov
Kategória
Spolu
I
IV
Priemer
43 %44 %21 %
1Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
65 %72 %40 %
1Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
39 %47 %60 %
1Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
58 %50 %40 %
1Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
57 %47 %80 %
1Transpetrol, a.s.
štátna
46 %47 %0 %
1Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
štátna
37 %14 %0 %
1Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
53 %53 %0 %
1Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
46 %44 %0 %
1Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
57 %86 %80 %
1Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
štátna
56 %39 %100 %
1Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
49 %67 %60 %
1Tepláreň Košice, a.s.
štátna
48 %58 %0 %
1Železnice Slovenskej republiky
štátna
56 %67 %0 %
1BPM, s.r.o.
mestská
31 %19 %0 %
1Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
24 %22 %0 %
1Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
36 %47 %0 %
1Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
39 %47 %0 %
1KSP, s.r.o.
mestská
38 %19 %100 %
1Letecká vojenská nemocnica, a.s.
štátna
45 %42 %0 %
1Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
48 %58 %0 %
1Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
57 %64 %0 %
1Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
30 %6 %0 %
1Mestské lesy Košice a.s.
mestská
48 %50 %0 %
1Mestský parkovací systém, spol. s r.o.
mestská
22 %0 %0 %
1MsHK Žilina, a.s.
mestská
19 %8 %0 %
1Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
49 %67 %0 %
1Nemocnica Poprad, a.s.
štátna
37 %22 %0 %
1Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
20 %19 %0 %
1Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
46 %58 %0 %
1Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
64 %83 %100 %
1Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
32 %28 %0 %
1Slovenská pošta, a.s.
štátna
50 %67 %60 %
1Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
50 %64 %0 %
1Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
56 %64 %40 %
1Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
29 %31 %60 %
1Správa majetku mesta Košice, s.r.o.
mestská
28 %14 %20 %
1Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
40 %39 %0 %
1TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
48 %61 %0 %
1Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
30 %47 %0 %
1Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
34 %25 %0 %
1Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
50 %56 %0 %
1Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
štátna
42 %17 %60 %
1Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
štátna
41 %25 %0 %
1Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
53 %56 %60 %
1Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
40 %47 %0 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte