Názov
Kategória
Spolu
I
II
IV
Priemer
34 %28 %55 %15 %
1Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
58 %50 %71 %40 %
1Mestské lesy Košice a.s.
mestská
48 %50 %67 %0 %
1Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
46 %44 %81 %0 %
1Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
46 %58 %60 %0 %
1Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
40 %39 %71 %0 %
1KSP, s.r.o.
mestská
38 %19 %52 %100 %
1Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
36 %47 %67 %0 %
1BPM, s.r.o.
mestská
31 %19 %64 %0 %
1Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
30 %6 %81 %0 %
1Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
29 %31 %26 %60 %
1Správa majetku mesta Košice, s.r.o.
mestská
28 %14 %57 %20 %
1Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
24 %22 %29 %0 %
1Mestský parkovací systém, spol. s r.o.
mestská
22 %0 %52 %0 %
1Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
20 %19 %26 %0 %
1MsHK Žilina, a.s.
mestská
19 %8 %26 %0 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte