Nemocnica Poprad, a.s.

 

Náklady a výnosyPredseda Dozornej rady:
MUDr. Peter Obrimčák (08.06.2012 - 05.03.2015)
Ing. Peter Salon (05.03.2015 - 08.06.2017)
PharmDr. Eva Rybáková
PharmDr. Eva Rybáková (01.09.2011 - 14.04.2016)
Ing. Peter Salon (13.12.2006 - 01.09.2011)
Ing. Peter Salon (13.12.2006 - 08.06.2012)
Pharm.Dr. Eva Rybákova (21.11.2006 - 26.05.2011)
Ing. Peter Pastorek (20.02.2006 - 08.12.2006)
MUDr. Jozef Dzugas (20.02.2006 - 08.12.2006)
Ing. Boris Mrekaj (08.06.2017 - 16.07.2018)

Člen Dozornej rady:
Ing. Viktor Očkay
Mgr. Viliam Knap
Ing. Katarína Kupcová
Mgr. Janka Kolačkovská
Ing. Jozef Mikluš
Mgr. Miriam Vulevová, MBA
Ing. Mgr. Tatiana Fabianová

Bývalí členovia Dozornej rady:
JUDr. Martin Dilong (05.07.2011 - 08.06.2012)
Ing. Viktor Očkay (08.06.2017 - 01.08.2017)
Mgr. Viliam Knap (08.06.2012 - 08.06.2017)
Ing. Peter Salon (16.11.2006 - 13.12.2006)
Ing. Katarína Kupcová (05.03.2015 - 08.06.2017)
PharmDr. Eva Rybáková (24.03.2011 - 01.09.2011)
PharmDr. Eva Rybáková (20.02.2006 - 13.12.2006)
PharmDr. Eva Rybáková (14.04.2016 - 24.05.2016)
Ing. Zuzana Kucerová (10.07.2013 - 05.03.2015)
Ing. Peter Salon (08.06.2012 - 10.07.2013)
Ing. Ján Dečo (05.07.2011 - 08.06.2012)
MUDr. Peter Štuller (04.04.2011 - 08.06.2012)
Helena Remiášová (24.03.2011 - 14.04.2016)
Ing. Pavol Lazúr (16.11.2006 - 25.06.2008)
MUDr. Erika Bilá (16.11.2006 - 26.05.2011)
MUDr. Jozef Dubravický (16.11.2006 - 01.09.2011)
Anna Bobková (20.02.2006 - 26.05.2011)
Etela Lučivjanská (20.02.2006 - 08.12.2006)
MUDr. Mária Nováčeková (20.02.2006 - 08.12.2006)

Predseda predstavenstva:
MUDr. Peter Obrimčák (05.03.2015 - 09.06.2017)
Ing. Peter Petruš (01.12.2015 - 03.02.2017)
Ing. Jozef Naščák, MPH (05.03.2015 - 21.10.2015)
Ing. Elena Krížová (17.12.2014 - 05.03.2015)
Ing. Elena Krížová (08.06.2012 - 17.12.2014)
MUDr. Jozef Tekáč (08.06.2012 - 20.10.2014)
MUDr. Jozef Tekáč, MPH (08.06.2012 - 17.12.2014)
Ing. Tomáš Tvarůžek, MBA (01.09.2011 - 08.06.2012)
MUDr. Jozef Tekáč (01.09.2011 - 08.06.2012)
Ing. Peter Petruš, MBA
MUDr. Peter Obrimčák

Členovia predstavenstva:
JUDr. Milan Vavrek
JUDr. Milan Vavrek

Bývalí členovia Predstavenstva:
JUDr. Milan Vavrek (05.03.2015 - 09.06.2017)
MUDr. Jozef Tekáč, MPH (17.12.2014 - 05.03.2015)
Ing. Slavko Rodák (08.06.2012 - 05.03.2015)
Ing. Pavol Drugaj (01.09.2011 - 08.06.2012)
Ing. Pavol Gurega (01.09.2011 - 08.06.2012)
Ing. Slávko Rodák (01.09.2011 - 21.11.2013)
MUDr. Jozef Tekáč (08.12.2006 - 01.09.2011)
Ing. Elena Krížová (08.12.2006 - 01.09.2011)
Ing. Ingrid Korenková (20.02.2006 - 08.12.2006)
Ing. Stanislav Kopčák (20.02.2006 - 08.12.2006)
MUDr. Dušan Suchý (08.12.2006 - 01.09.2011)
MUDr. Štefan Vojtaššák (20.02.2006 - 28.06.2006)
MUDr. Štefan Vojtaššák (28.06.2006 - 08.12.2006)

Počet zamestnancovPriemerná mzdaNefinančné údaje

VýnosyZiskPrevádzkový ziskPrevádzkové výsledky

DotácieĎalšie finančné údaje


Ďalšie údaje k firme

Najnovšie obstarávania z tender.sme.sk

  • Odberateľ:
    Dodávateľ:
    Cena:
    Zmluva:
  • Načítava sa..