Závodisko, š.p.

 

Názov:

Závodisko, š.p.

Sídlo:

Starohájska 29, 852 69 Bratislava

Verejný podiel:

100%

Vlastník:

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky

Počet zamestnancov (2012):

53

Priemerná mzda (2012):

616Náklady a výnosyOdmeny a schémy odstupného, aktuálne výkonostné kritériá:
V súčasnosti prebiehajú rokovania medzi odborovou organizáciou a zamestnávateľom o výške odstupného a zmenách v odmeňovaní, ktoré budú súčasťou Kolektívnej zmluvy na rok 2014, spravidla ide o mierne zvýhodnenie zamestnancov pri poskytnutí odstupného za viac odpracovaných rokov v štátnom podniku, ktoré sa nevymyká z bežných štandardov. Pri prémiách sa navrhuje kolektívna prémia k základnému platu, ktorá sa rozdeľuje formou osobného výkonnostného príplatku. Príplatok môže pri akceptovaní jednotlivých kritérií zvýšiť ako aj znížiť príslušný vedúci úseku a riaditeľ. Štátny podnik nemá veľké možnosti manévrovania, patrí finančne skôr medzi tie poddimenzované s dosiahnutým hospodárskym výsledkom v roku 2012 po zdanení vo výške 2 906 € a v roku 2011 – 8 519 €.

Počet zamestnancovPriemerná mzdaNefinančné údaje

VýnosyZiskPrevádzkový ziskPrevádzkové výsledky

DotácieĎalšie finančné údaje


Ďalšie údaje k firme

Najnovšie obstarávania z tender.sme.sk

  • Odberateľ:
    Dodávateľ:
    Cena:
    Zmluva:
  • Načítava sa..