Martinská teplárenská, a.s.

 

Názov:

Martinská teplárenská, a.s.

Sídlo:

Robotnícka 17, 036 80 Martin

Verejný podiel:

100%

Vlastník:

Fond národného majetku

Webové sídlo:

http://www.mtas.sk/

E-mail na infožiadosti:

mtas@mtas.sk

Telefón:

0434220373

Mesačný plat riaditeľa za rok 2014:

nesprístupnili

Odmena pre zástupcu v predstavenstve:

nesprístupnili

Odmena pre zástupcu v dozornej rade:

nesprístupnili

Sponzoring, dary a dotácie za rok:

neudelili finančnú podporu

Darované 2% z daní za rok:

nedarovali

Odkaz na objednávky:

http://www.mtas.sk/dokumenty/

Počet zamestnancov (2013):

211

Priemerná mzda (2012):

933,48Náklady a výnosyDozorná rada:


Predseda Dozornej rady:
Ing. Karol Dudás (29.07.2003 - 19.02.2005)
Mgr. Róbert Danko (28.05.2003 - 30.11.2005)
PhDr. Róbert Danko (28.05.2003 - 15.08.2006)

Člen Dozornej rady:
Ing. Ivan Šubrt
Ing. Róbert Gottlieb
Ján Smutný
Mgr. Peter Moric
Ing. Pavol Fillo

Bývalí členovia Dozornej rady:
Ing. Róbert Gottlieb (27.06.2012 - 01.05.2014)
Ing. Róbert Gottlieb (13.06.2014 - 04.11.2016)
Ján Smutný (01.01.2008 - 03.03.2017)
Bc. Eva Kuželová (19.02.2014 - 01.05.2014)
Ing. Ján Mlynár (27.06.2012 - 01.05.2014)
Ing. Štefan Báthory (27.06.2012 - 13.06.2014)
Karol Šimko (12.01.2011 - 19.02.2014)
Juraj Mikula (09.11.2010 - 27.06.2012)
Ing. František Magyari (30.08.2010 - 27.06.2012)
Ing. Jarmila Mráziková (30.08.2010 - 28.12.2010)
Ing. Jaroslav Ivan (30.08.2010 - 27.06.2012)
JUDr. Róbert Slamka (30.08.2010 - 27.06.2012)
Ing. Ján Hlina (30.03.2010 - 14.09.2010)
Ing. Pavol Fillo (01.01.2008 - 16.02.2011)
Ing. Anton Báthory (01.01.2007 - 14.09.2010)
Ing. Tibor Dzúrik (01.01.2007 - 21.04.2010)
Peter Kubačka (01.01.2007 - 14.09.2010)
Peter Spodniak (01.01.2007 - 14.09.2010)
PhDr. Róbert Danko (15.08.2006 - 24.01.2007)
Ing. Karol Dudás (19.02.2005 - 24.01.2007)
Ing. Karol Dudás (01.01.2002 - 29.07.2003)
Ing. Marián Buocik (01.01.2005 - 23.01.2008)
Vladimír Cerovský (01.01.2005 - 23.01.2008)
Ing. Peter Belica (28.05.2003 - 24.01.2007)
Mgr. Peter Kustra (28.05.2003 - 24.01.2007)
Ing. Alexander Dobšovič (01.01.2002 - 29.07.2003)
Ing. Ján Snopko (01.01.2002 - 29.07.2003)
Ing. Miroslav Kočalka (01.01.2002 - 29.07.2003)
Ing. Pavol Fillo (01.01.2002 - 25.02.2005)
Ing. Vladimír Hladký (01.01.2002 - 25.02.2005)

Predseda predstavenstva:
Ing. Jaroslav Mihál (14.06.2012 - 01.05.2014)
Ing. Viktor Leščinský (01.05.2014 - 04.11.2016)
Ing. Jozef Beliš (14.06.2012 - 01.05.2014)
Ing. Ján Gerboc (08.08.2011 - 14.06.2012)
Ing. Ján Zajac (08.08.2011 - 14.06.2012)
Ing. Michal Polóni (02.11.2016 - 13.09.2017)
Ing. Michal Polóni

Členovia predstavenstva:
Ing. Jaroslav Mihál
Ing. Miroslav Šugár
Ing. Martin Bonko
Ing. Adriana Záborská
Ing. Martin Bonko

Bývalí členovia Predstavenstva:
Ing. Ivan Šubrt (24.01.2007 - 14.09.2010)
Ing. Jaroslav Mihál (24.01.2007 - 14.09.2010)
Ing. Jaroslav Mihál (01.05.2014 - 04.11.2016)
Ing. Miroslav Šugár (01.05.2014 - 04.11.2016)
Ing. Ján Mlynár (24.01.2007 - 14.09.2010)
Ing. Pavol Fillo (14.06.2012 - 01.05.2014)
Ing. Drahomír Múdry (14.06.2012 - 01.05.2014)
Ing. Miroslav Kadlec (14.06.2012 - 01.05.2014)
Ing. Miroslav Kadlec (01.01.2002 - 24.01.2007)
Ing. Anton Poláček (08.08.2011 - 14.06.2012)
Ing. Anton Poláček (14.09.2010 - 08.08.2011)
Ing. Ján Gerboc (14.09.2010 - 08.08.2011)
Ing. Ján Zajac (14.09.2010 - 08.08.2011)
Ing. Karol Graňák (08.08.2011 - 14.06.2012)
Ing. Karol Graňák (14.09.2010 - 08.08.2011)
Ing. Marián Buocik (14.09.2010 - 08.08.2011)
Ing. Marián Buocik (08.08.2011 - 14.06.2012)
Bc. Martin Horanský (25.02.2005 - 24.01.2007)
Ing. Branislav Urban (01.01.2002 - 29.07.2003)
Ing. Ján Mikiara (27.01.2004 - 30.11.2005)
Ing. Ján Ptačin (01.01.2002 - 30.11.2005)
Ing. Jozef Fašung (30.11.2005 - 24.01.2007)
Ing. Ľubomír Kohút (01.01.2002 - 29.07.2003)
Ing. Ľudovít Drugda (01.01.2002 - 29.07.2003)
Ing. Milan Bada (29.07.2003 - 27.01.2004)
Ing. Miroslav Száraz (30.11.2005 - 24.01.2007)
Jaroslav Przeczek (24.01.2007 - 14.09.2010)
JUDr. Vladimír Zachar (29.07.2003 - 24.01.2007)
Marián Múdry (24.01.2007 - 14.09.2010)
Martin Horanský (29.07.2003 - 25.02.2005)
Ing. Martin Bonko (02.11.2016 - 13.09.2017)

Iný vrcholový manažment:
MH Manažment, a.s.
Fond národného majetku Slovenskej republiky (28.12.2010 - 21.03.2016)
Ing. Pavol Fillo
MH Manažment, a.s.
Fond národného majetku Slovenskej republiky (28.12.2010 - 21.03.2016)
AK JUDr. Silvia Tatarková, s.r.o.
Ing. Adriana Záborská
Ing. Branislav Urban (18.05.2017 - 15.08.2017)
Ing. Branislav Urban
Ing. Martin Bonko
Ing. Michal Polóni
Ing. Miroslav Kadlec
Ing. Radoslav Jakab
Ing. Branislav Bačík
Ing. Rudolf Šamaj
JUDr. Juraj Gedra

Počet zamestnancovPriemerná mzdaNefinančné údaje

VýnosyZiskPrevádzkový ziskPrevádzkové výsledky

DotácieĎalšie finančné údaje


Ďalšie údaje k firme

Najnovšie obstarávania z tender.sme.sk

  • Odberateľ:
    Dodávateľ:
    Cena:
    Zmluva:
  • Načítava sa..