Exportno-importná banka Slovenskej republiky

 

Názov:

Exportno-importná banka Slovenskej republiky

Sídlo:

Grösslingová 1, 811 09 Bratislava

Verejný podiel:

100%

Vlastník:

Zák. č. 80/1997 Z.z.

E-mail na infožiadosti:

informacie@eximbanka.sk

Telefón:

0259398111

Mesačný plat riaditeľa za rok 2014:

nesprístupnili

Odmena pre zástupcu v predstavenstve:

nemajú predstavenstvo

Odmena pre zástupcu v dozornej rade:

nesprístupnili

Sponzoring, dary a dotácie za rok:

neudelili finančnú podporu

Darované 2% z daní za rok:

nedarovali

Predseda dozornej rady:

Predseda predstavenstva:

Riaditeľ:

 

 

Počet zamestnancov (2012):

92

Priemerná mzda (2012):

1804 ?

 

 

Podrobné údaje o firme

Právna forma:

PO podľa 80/1997 Z.z.

IČO:

35722959

Vznik:

22.07.1997

Zriaďovateľ:

Zák. č. 80/1997 Z.z.


Dozorná rada:
Rada banky

Člen Dozornej rady:
Branislav Juráš
prof. Ing. Rudolf Sivák, CSc.
Ing. Ján Havránek
Doc. Ing. Pavol Ochotnický, CSc.
Ing. Marián Podolák
Mgr. Attila Bencze
JUDr. Pavol Hrušovský

Bývalí členovia Dozornej rady:
Branislav Juráš (15.11.2012 - 16.02.2017)
Ing. Igor Lichnovský (15.06.2016 - 15.06.2016)
Ing. Jaroslav Mikla (26.07.2006 - 31.07.2010)
Ing. Ľubomír Partika (02.09.2009 - 29.10.2010)
Ing. Michal Kozáčik (15.06.2016 - 18.08.2016)
JUDr. Ján Majling (17.05.2012 - 15.06.2016)
JUDr. Vazil Hudák (17.05.2012 - 22.05.2012)
Kristián Takáč (29.04.2011 - 03.01.2013)
Doc. Ing. Anna Neumannová, CSc. (09.09.2010 - 03.01.2013)
Ing. Marián Fekiač, PhD. (09.09.2010 - 05.06.2012)
Ing. Martin Chren (09.09.2010 - 18.05.2011)
Ing. Martin Petríček, CSc. (09.09.2010 - 05.06.2012)
Ing. Pavol Banai Tóth, PhD. (09.09.2010 - 05.06.2012)
Ing. Rastislav Podhorec (09.09.2010 - 03.01.2013)
Doc. Ing. Pavol Ochotnický (16.05.2007 - 29.10.2010)
Ing. Janka Černá, CSc. (16.05.2007 - 29.10.2010)
Ing. Karol Melocík (16.05.2007 - 29.10.2010)
Ing. Mária Kováčová (16.05.2007 - 29.10.2009)
Ing. Mgr. Tibor Gregor (16.05.2007 - 29.10.2010)
Ing. Tatiana Šilhánková (16.05.2007 - 29.10.2010)
Ing. Gűnter Furin (21.06.2006 - 01.06.2007)
JUDr. Boris Balog (10.05.2006 - 01.06.2007)
Mgr. Erika Csíziová (10.05.2006 - 01.06.2007)
Mgr. Liliana Bolemant (31.03.2005 - 01.06.2007)
Ing. Katarína Kaszasová (02.03.2005 - 29.10.2010)
Mgr. Petr Papanek (18.06.2003 - 19.09.2006)
Ing. Alexandra Valachová (26.02.2003 - 13.06.2006)
Ing. Arpád Hideghéty (26.02.2003 - 12.04.2006)
Ing. Ján Marušinec (26.02.2003 - 01.06.2007)
Ing. Jana Červenáková (26.02.2003 - 19.09.2006)
Ing. Tibor Katocs (26.02.2003 - 01.06.2007)
JUDr. Eva Kullová (26.02.2003 - 27.02.2004)
Ing. Marta Prnová (05.09.2001 - 29.07.2003)
Ing. Vladimír Stanovič, CSc. (05.09.2001 - 29.07.2003)
Mgr. Kristína Százová (05.09.2001 - 29.07.2003)
Mgr. Hana Laudárová (01.07.2000 - 29.07.2003)
JUDr. Jaroslava Zányiová (25.11.1998 - 29.07.2003)
Ing. Imrich Šulák (17.06.1997 - 29.07.2003)
Ing. Oľga Najšlová (17.06.1997 - 29.07.2003)
Doc.Ing. Juraj Sipko, CSc. (22.03.1999 - 10.10.2001)
Ing. Daniela Vrbovská (22.07.1997 - 22.03.1999)
Ing. Ján Ježo (22.03.1999 - 13.06.2006)
Ing. Júlia Čikorová (22.07.1997 - 22.03.1999)
Ing. Marcela Šajtlavová (22.07.1997 - 22.03.1999)
Ing. Milan Orešanský (22.07.1997 - 10.10.2001)
Ing. Nina Paštrnáková (22.07.1997 - 22.03.1999)
Ing. Stanislava Fejfarová, CSc. (10.10.2001 - 26.04.2005)
Ing. Štefan Galbáč (22.07.1997 - 10.10.2001)
Ing. Štefan Pavlikán (22.07.1997 - 22.03.1999)
Ing. Vojtech Mozgay (22.03.1999 - 03.07.2000)
Mgr. László Flórián (03.07.2000 - 10.10.2001)

Predstavenstvo:
Dozorná rada

Bývali riaditelia:
Ing. Igor Lichnovský (05.06.2012 - 07.06.2012)
Doc. Ing. Alena Longauerová, CSc. (06.01.2005 - 12.04.2006)
Doc. Ing. Alena Longauerová, CSc. (12.04.2006 - 10.07.2009)
Ing. Daniel Jóna (29.10.2010 - 05.06.2012)
Ing. Igor Lichnovský (29.10.2009 - 29.10.2010)
Ing. Igor Lichnovský (01.06.2007 - 29.10.2009)
Ing. Jiří Horvát (22.03.1999 - 04.12.2000)
Ing. Jozef Gašparík (29.10.2010 - 05.06.2012)
Ing. Juraj Krištofič (22.03.1999 - 04.12.2000)
Ing. Ladislav Vaškovič, CSc. (06.01.2005 - 12.04.2006)
Ing. Ladislav Vaškovič, CSc. (12.04.2006 - 01.06.2007)
Ing. Ľubomír Kudroň (29.10.2010 - 07.06.2012)
Ing. Marián Hvizdoš (22.03.1999 - 04.12.2000)
Ing. Marián Šedo (01.06.2007 - 29.10.2010)
Ing. Mario Schrenkel (29.10.2010 - 05.06.2012)
Ing. Martin Petríček, CSc. (06.01.2005 - 01.06.2007)
Ing. Milan Horváth (10.07.2009 - 29.10.2010)
Ing. Pavel Mockovčiak (05.06.2012 - 07.06.2012)
Ing. Peter Vlkolinský (06.01.2005 - 01.06.2007)
Ing. Štefan Veselovský (01.06.2007 - 29.10.2010)
Rudolf Sihlovec, MBA (05.06.2012 - 07.06.2012)

Iný vrcholový manažment:
Ing. Iveta Cintulová (15.11.2012 - 16.02.2017)
Ing. Iveta Cintulová
Ing. Igor Lichnovský
JUDr. Vazil Hudák (22.05.2012 - 15.06.2016)
Ing. Ján Ježo (22.07.1997 - 22.03.1999)
Doc. Ing. Alena Longauerová, CSc. (29.07.2003 - 06.01.2005)
Doc. JUDr. Ladislav Balko, PhD (10.12.2002 - 29.07.2003)
Doc. JUDr. Ladislav Balko, PhD (29.07.2003 - 06.01.2005)
Doc.RNDr.Ing. Ľudomír Šlahor, CSc. (22.03.1999 - 29.07.2003)
Ing. Anna Joštiaková (22.07.1997 - 04.12.2000)
Ing. Anton Pinter (26.04.2005 - 19.09.2006)
Ing. Dagmar Repčeková (01.06.2007 - 09.01.2008)
Ing. Denisa Petríková (22.07.1997 - 22.03.1999)
Ing. František Orolín (22.07.1997 - 22.03.1999)
Ing. Gűnther Furin (29.07.2003 - 19.09.2006)
Ing. Igor Trebatický (22.03.1999 - 04.12.2000)
Ing. Ivan Korčok (10.10.2001 - 29.07.2003)
Ing. Ján Pastucha (22.07.1997 - 22.03.1999)
Ing. Jozef Magala (22.07.1997 - 22.03.1999)
Ing. Juraj Macháč (29.07.2003 - 26.04.2005)
Ing. Juraj Topolčány (03.07.2000 - 29.07.2003)
Ing. Ladislav Vaškovič, CSc. (29.07.2003 - 06.01.2005)
Ing. Ladislav Vaškovič, CSc. (29.10.2010 - 05.06.2012)
Ing. Mária Kováčová (22.07.1997 - 22.03.1999)
Ing. Martin Petríček, CSc. (22.03.1999 - 06.01.2005)
Ing. Michal Borguľa (22.03.1999 - 29.07.2003)
Ing. Milan Horváth (05.06.2012 - 07.06.2012)
Ing. Milan Milko (22.03.1999 - 10.10.2001)
Ing. Miroslav Šmál (01.06.2007 - 29.10.2010)
Ing. Peter Nagy (22.07.1997 - 22.03.1999)
Ing. Peter Vlkolinský (29.07.2003 - 06.01.2005)
Ing. Peter Žiga (01.06.2007 - 29.10.2010)
Ing. Rastislav Káčer (03.07.2000 - 04.07.2001)
Ing. Štefan Burda (10.10.2001 - 29.07.2003)
Ing. Vladimír Kozubík (22.07.1997 - 22.03.1999)
Ing. Zoltán Černák (22.07.1997 - 03.07.2000)
Ing. Zsolt Nytrai (22.03.1999 - 03.07.2000)
Ing. Zuzana Trandžíková (22.07.1997 - 22.03.1999)
JUDr. Jaroslav Chlebo (04.04.2008 - 10.07.2009)
JUDr. Ladislav Balko, PhD (10.10.2001 - 10.12.2002)
JUDr. Radomír Boháč (10.07.2009 - 29.10.2010)
JUDr. Roman Bužek (19.09.2006 - 05.04.2007)
Mgr. Petr Papanek (19.09.2006 - 31.03.2007)
RNDr. Jozef Horváth (26.04.2005 - 01.06.2007)

VýnosyZiskPrevádzkový ziskPrevádzkové výsledky

DotácieĎalšie finančné údaje


Ďalšie údaje k firme

Počet prebiehajúcich súdnych sporov: 2
Finančné záväzky, ktoré môžu zo súdnych sporov vyplývať: nedá sa vyčísliť

Počet zamestnancovPriemerná mzdaNefinančné údaje

Ďalšie údaje k firme

Najnovšie obstarávania z tender.sme.sk

 • Odberateľ:
  Dodávateľ:
  Cena:
  Dátum:
  Zmluva:
 • Načítava sa..

Najnovšie zmluvy z otvorenezmluvy.sk

 • Názov:
  Popis:
 • Načítava sa..