Tipos, národná lotériová spoločnosť, a. s.

 

Názov:

Tipos, národná lotériová spoločnosť, a. s.

Sídlo:

Brečtanová 1, 831 01 Bratislava

Verejný podiel:

100%

Vlastník:

Ministerstvo financií SR

Webové sídlo:

http://www.tipos.sk/

E-mail na infožiadosti:

info@tipos.sk 

Telefón:

0259419111

Mesačný plat riaditeľa za rok 2014:

nesprístupnili

Odmena pre zástupcu v predstavenstve:

nesprístupnili

Odmena pre zástupcu v dozornej rade:

nesprístupnili

Sponzoring, dary a dotácie za rok:

11 302 683 € (2014)

Darované 2% z daní za rok:

49 035,44 € (2013)

Predseda dozornej rady:

 

 

Počet zamestnancov (2013):

120

Priemerná mzda ():

 

 

Podrobné údaje o firme

Právna forma:

a.s.

IČO:

31340822

Vznik:

28.01.1993

Zriaďovateľ:

Ministerstvo financií SR


Dozorná rada

Predseda Dozornej rady:
Ing. Jaroslav Mikla (23.04.2012 - 03.09.2012)
Ing. Radko Kuruc, PhD.
Ing. Radko Kuruc, PhD.
JUDr. Marián Valko

Člen Dozornej rady:
Ing. Lenka Havlovičová
Ing. Ján Štefanek
Ing. Vladimír Štric

Bývalí členovia Dozornej rady:
Ing. Radko Kuruc, PhD. (31.01.2013 - 17.05.2013)
JUDr. Roman Ožvold (08.11.2006 - 10.08.2010)
Ing. Vladimír Štric (03.09.2012 - 08.07.2015)
Bc. Roman Foltin (21.10.2010 - 03.09.2012)
Ing. Robert Hulák (21.10.2010 - 03.09.2012)
Ing. Peter Malík (02.08.2010 - 23.04.2012)
Ing. Günther Furin (14.07.2010 - 13.08.2010)
Ing. Veronika Manduchová (07.07.2010 - 08.07.2015)
Ing. Ján Štefanek (08.06.2010 - 09.06.2015)
Ing. Tomáš Richter (08.11.2006 - 10.08.2010)
Ing. Vladimír Štric (08.11.2006 - 10.08.2010)
Ing. Miloslav Marek (17.06.2005 - 19.07.2005)
Ing. Miloslav Marek (17.06.2005 - 05.08.2010)
Mgr. Miloš Prelec (08.06.2005 - 30.06.2010)
Mgr. Miloš Prelec (08.06.2005 - 28.04.2009)
Mgr. Miloš Prelec (08.06.2005 - 05.06.2008)
Ing. Peter Malík (26.11.2002 - 06.08.2003)
Ing. Peter Malík (22.12.2003 - 21.11.2006)
Ján Murgaš (27.01.2003 - 21.11.2006)
Petr Papanek (27.01.2003 - 21.11.2006)
Ing. Mário Schwab (26.11.2002 - 06.08.2003)
Ing. Alžbeta Bohonyová (23.09.1994 - 30.08.1995)
Ing. Eva Šimková (04.06.1996 - 06.07.2000)
Ing. Helena Ivaničová (30.08.1995 - 25.05.2004)
Ing. Ivan Krivosudský (30.08.1995 - 04.06.1996)
Ing. Ján Barczi (07.12.1998 - 05.12.2002)
Ing. Ján Vančík (31.03.1998 - 07.12.1998)
Ing. Juraj Laurinc (28.01.1993 - 31.03.1998)
Ing. Katarína Janoková (06.07.2000 - 11.06.2005)
Ing. Ladislav Čambal (23.09.1994 - 30.08.1995)
Ing. Ladislav Čambal (07.12.1998 - 05.12.2002)
Ing. Mária Kováčová (03.06.1997 - 31.03.1998)
Ing. Martin Benko (07.12.1998 - 06.07.2000)
Ing. Peter Pisoň (06.07.2000 - 11.06.2005)
Ing. Štefan Lackovič (29.05.1998 - 07.12.1998)
JUDr. Ĺudovít Marinčák (28.01.1993 - 23.09.1994)
Peter Židovský (28.01.1993 - 23.09.1994)
PhDr. Ivan Horváth (28.01.1993 - 23.09.1994)
PhDr. Milan Jankovský (28.01.1993 - 23.09.1994)

Predstavenstvo

Predseda predstavenstva:
Ing. Ján Barczi (12.02.2015 - 15.05.2015)
Ing. Ján Barczi (03.09.2012 - 12.02.2015)
Ing. Ján Barczi (31.05.2012 - 03.09.2012)
Ing. Günther Furin (23.04.2012 - 31.05.2012)
PhDr. Ladislav Kriška (03.09.2012 - 12.11.2014)

Členovia predstavenstva:
Ing. Peter Vanek
Ing. Ivan Litvaj
JUDr. Renáta Pisárová
Mgr. Martin Bohoš
Mgr. PhDr. Štefan Jaška
Mgr. Tomáš Szabo
Ing. Marek Jány
Ing. Peter Remiáš

Bývalí členovia Predstavenstva:
Ing. Peter Vanek (03.09.2012 - 01.01.2017)
Ing. Ivan Litvaj (03.09.2012 - 01.01.2017)
JUDr. Renáta Pisárová (03.09.2012 - 01.01.2017)
JUDr.Ing. Miloš Ronec (02.10.2010 - 23.04.2012)
Ing. Katarína Štefaničková (29.10.2010 - 23.04.2012)
Ing. Katarína Štefaničková (23.04.2012 - 03.09.2012)
Ing. Mário Schwab (13.08.2010 - 29.10.2010)
Ing. Günther Furin (13.08.2010 - 23.04.2012)
Ing. Ján Vančík (23.09.1994 - 04.06.1996)
Ing. Ladislav Čambal (28.01.1993 - 23.09.1994)
Mgr. Renáta Pisárová (03.09.2012 - 12.11.2014)
Mgr. Renáta Pisárová (03.09.2012 - 12.11.2014)
Mgr. Renáta Pisárová (03.09.2012 - 31.01.2013)
Ing. Milan Homoľa (23.04.2012 - 03.09.2012)
Ing. Milan Homoľa (10.08.2010 - 23.04.2012)
JUDr. Jozef Bannert (13.08.2010 - 23.04.2012)
JUDr. Jozef Bannert (23.04.2012 - 03.09.2012)
Baltazár Dubeň (29.05.1998 - 07.12.1998)
Doc. Dr. Marián Kudlej, CSc. (12.11.1997 - 31.03.1998)
Doc. Ing. Ján Lukáčik, CSc. (13.01.1994 - 23.09.1994)
Ing. Ivan Hargaš (28.01.1993 - 23.09.1994)
Ing. Ivan Jaroš (07.12.1998 - 21.11.2006)
Ing. Ivan Jaroš (13.01.1994 - 23.09.1994)
Ing. Ivan Krivosudský (04.06.1996 - 31.03.1998)
Ing. Ivan Litvaj (21.11.2006 - 10.08.2010)
Ing. Ján Barczi (10.04.2008 - 10.08.2010)
Ing. Ján Barczi (21.11.2006 - 01.03.2007)
Ing. Ján Barczi (01.03.2007 - 10.04.2008)
Ing. Jozef Sokira, CSc. (07.12.1998 - 05.12.2002)
Ing. Juraj Laurinc (06.08.2003 - 21.11.2006)
Ing. Marián Pochaba (31.03.1998 - 07.12.1998)
Ing. Martin Forro (31.03.1998 - 07.12.1998)
Ing. Milan Homoľa (05.12.2002 - 21.11.2006)
Ing. Oľga Kolářová (30.08.1995 - 03.10.1996)
Ing. Oľga Kolářová (23.09.1994 - 30.08.1995)
Ing. Pavel Murgaš (07.12.1998 - 05.12.2002)
Ing. Peter Hrnek, CSc. (30.08.1995 - 12.11.1997)
Ing. Peter Hrnek, CSc. (31.03.1998 - 05.12.2002)
Ing. Peter Kapusta (21.11.2006 - 10.08.2010)
Ing. Richard Frimmel (30.08.1995 - 07.12.1998)
Ing. Richard Frimmel (28.01.1993 - 30.08.1995)
Ing. Robert Nemcsics (03.10.1996 - 31.03.1998)
Ing. Stanislav Fuňa (21.11.2006 - 10.04.2008)
Ing. Stanislav Žiačik (05.12.2002 - 06.06.2006)
Ing. Stanislav Žiačik (13.08.2010 - 02.10.2010)
Ing. Stanislav Žiačik (06.06.2006 - 21.11.2006)
JUDr. Mária Ďurišinová (07.12.1998 - 05.12.2002)
JUDr. Milan Knop (13.11.2009 - 10.08.2010)
JUDr. Milan Knop (21.11.2006 - 13.11.2009)
Mgr. Ladislav Kriška (10.04.2008 - 13.11.2009)
Mgr. Ladislav Veselský (28.01.1993 - 23.09.1994)
PaedDr. Július Dubovský (13.01.1994 - 23.09.1994)
PhDr. Ladislav Kriška (13.11.2009 - 10.08.2010)
RNDr. Gejza Wimmer, CSc. (28.01.1993 - 13.01.1994)
Štefan Dobák (06.08.2003 - 14.07.2006)
Štefan Dobák (14.07.2006 - 21.11.2006)
Vincent Dubeň (30.08.1995 - 07.12.1998)

Riaditeľ:
Ing. Ján Barczi
Ing. Ján Barczi
Ing. Ján Barczi

Bývali riaditelia:
Ing. Ján Barczi (15.05.2015 - 01.01.2017)

Iný vrcholový manažment:
Slovenská republika zastúpená Ministerstvom financií SR
Mgr. Tomáš Szabo
Ing. Ján Barczi
Mgr. Martin Bohoš
Mgr. PhDr. Štefan Jaška
Ing. Katarína Melasová
Ing. Katarína Melasová
CLS Čavojský & Partners, s.r.o.
Ing. Marek Jány
Ing. Peter Remiáš

VýnosyZiskPrevádzkový ziskPrevádzkové výsledky

DotácieĎalšie finančné údaje


Ďalšie údaje k firme

Počet prebiehajúcich súdnych sporov: Spoločnosť odmietla informáciu zverejniť.
Finančné záväzky, ktoré môžu zo súdnych sporov vyplývať: Spoločnosť odmietla informáciu zverejniť.

Počet zamestnancovPriemerná mzdaNefinančné údaje

Ďalšie údaje k firme

DokumentyNajnovšie obstarávania z tender.sme.sk

 • Odberateľ:
  Dodávateľ:
  Cena:
  Dátum:
  Zmluva:
 • Načítava sa..

Najnovšie zmluvy z otvorenezmluvy.sk

 • Názov:
  Popis:
 • Načítava sa..