Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik

 

Názov:

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik

Sídlo:

Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica

Verejný podiel:

100%

Vlastník:

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky

E-mail na infožiadosti:

lesysr@lesy.sk

Telefón:

0484344111

Mesačný plat riaditeľa za rok 2014:

5 164,94 €
* Platy uvádzame bez odmien za prípadné súčasné pôsobenie riaditeľa v predstavenstve.

Odmena pre zástupcu v predstavenstve:

nemajú predstavenstvo

Odmena pre zástupcu v dozornej rade:

251,17 € (priemerná mesačná)

Sponzoring, dary a dotácie za rok:

35 950 € (2014)

Darované 2% z daní za rok:

40 200 € (2013)

Predseda dozornej rady:

Predseda predstavenstva:

 

 

Počet zamestnancov (2013):

3469

Priemerná mzda ():

 

 

Podrobné údaje o firme

Právna forma:

š.p.

IČO:

36038351

Vznik:

29.10.1999

Zriaďovateľ:

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky


Dozorná rada

Predseda Dozornej rady:
Mgr. Ján Račák (01.09.2012 - 01.08.2016)
Ing. Michal Slašťan (30.08.2011 - 14.06.2012)
Ing. Jaroslav Regec

Člen Dozornej rady:
Ing. Peter Zima
Ing. Jaroslav Uchaľ
Jozef Minárik
Ing. Martin Kovalčík
Ing. Ľubica Záchenská
Ing. Monika Deneva
Ing. Róbert Zlocha
Ing. Peter Kicko

Bývalí členovia Dozornej rady:
Ing. Martin Barta (01.09.2012 - 01.08.2016)
Ing. Julian Tomaštík (30.09.2005 - 15.06.2007)
Ing. Sylvia Bock (15.06.2005 - 15.06.2007)
Ing. Arpád Kavečanky (02.06.2010 - 12.04.2011)
Ing. Igor Olajec (25.03.2006 - 15.06.2007)
Ing. Ľuboš Németh (02.06.2010 - 03.06.2015)
Ing. Ivan Gallo (18.09.2014 - 03.06.2015)
Jozef Minarik (21.08.2013 - 03.06.2015)
doc. Ing. Jozef Gašparík, CSc. (01.09.2012 - 01.08.2016)
Ing. Drahoš Brezula (01.09.2012 - 01.08.2016)
Peter Tóth, MBA (01.09.2012 - 01.08.2016)
Ing. Milan Benka (01.03.2011 - 14.06.2012)
JUDr. Martin Fritz (01.03.2011 - 30.08.2011)
Ladislav Gódánya (01.03.2011 - 14.06.2012)
Ing. Michal Slašťan (01.01.2011 - 30.08.2011)
Ing. Róbert Repiský (01.01.2011 - 14.06.2012)
Ing. František Suchanovský (02.06.2010 - 21.08.2013)
Ing. Jozef Spevár (02.06.2010 - 18.09.2014)
Ing. Ján Malko, CSc. (05.10.2007 - 23.11.2010)
Ing. Dušan Krajniak (01.08.2007 - 18.06.2010)
Doc. Ing. Ján Ilavský, CSc. (01.06.2007 - 14.04.2010)
Ing. Jozef Ulianko (01.06.2007 - 01.12.2007)
JUDr. Juraj Procházka (01.06.2007 - 23.11.2010)
JUDr. Kamil Beresecký (01.06.2007 - 23.11.2010)
JUDr. Milan Chovanec (01.06.2007 - 23.11.2010)
Ing. Milan Varchola (30.09.2005 - 15.06.2007)
Bc. František Suchanovský (15.06.2005 - 18.06.2010)
Ing. Jozef Kulan (15.06.2005 - 15.06.2007)
Ing. Ján Beňa (27.05.2005 - 18.06.2010)
Ing. Jozef Herud (27.05.2005 - 18.06.2010)
Ing. Miroslav Engler (27.05.2005 - 15.08.2007)

Riaditeľ:
Ing. Jozef Staško
Ing. Marian Staník

Bývali riaditelia:
Ing. Jozef Staško (06.07.2016 - 05.10.2016)
Ing. Jozef Bystriansky (06.04.2016 - 06.07.2016)
Mgr. Ján Kostrian (23.11.2010 - 30.08.2011)
RNDr. Peter Morong (01.07.2015 - 06.04.2016)
RNDr. Peter Morong (01.04.2015 - 01.07.2015)
Ing. Ctibor Határ (21.04.2012 - 14.06.2012)
Ing. Ján Švančara (23.11.2010 - 30.08.2011)
Ing. Igor Viszlai (30.08.2011 - 21.04.2012)
Ing. Igor Viszlai (23.11.2010 - 30.08.2011)
Doc. RNDr. Ing. Jozef Minďáš, PhD. (03.02.2007 - 18.07.2009)
Ing. Alexander Tóth (05.01.2004 - 25.03.2006)
Ing. Alojz Riško (13.10.2009 - 30.07.2010)
Ing. Arpád Kavečanky (18.07.2009 - 09.12.2009)
Ing. Blažej Možucha (29.10.1999 - 30.04.2003)
Ing. Igor Olajec (21.02.2006 - 23.11.2006)
Ing. Ivana Špiláková (05.01.2004 - 21.02.2006)
Ing. Ján Beňa (18.07.2009 - 13.10.2009)
Ing. Ján Novák, CSc. (30.01.2002 - 05.01.2004)
Ing. Ján Novák, CSc. (22.12.1999 - 30.01.2002)
Ing. Ján Štefánik (05.01.2004 - 30.12.2008)
Ing. Karol Vinš (30.04.2003 - 25.05.2005)
Ing. Karol Vinš (25.05.2005 - 21.02.2006)
Ing. Ľubomír Veselý (09.12.2009 - 30.07.2010)
Ing. Ľuboš Németh (30.07.2010 - 23.11.2010)
Ing. Ľuboš Németh (03.02.2007 - 18.07.2009)
Ing. Miroslav Holienčík (22.12.1999 - 05.01.2004)
Ing. Peter Chrust (30.12.2008 - 18.07.2009)
Ing. Vladimír Vígľašský (01.12.2006 - 03.02.2007)

VýnosyZiskPrevádzkový ziskPrevádzkové výsledky

DotácieĎalšie finančné údaje


Ďalšie údaje k firme

Počet zamestnancovPriemerná mzdaNefinančné údaje

Ďalšie údaje k firme

Najnovšie obstarávania z tender.sme.sk

 • Odberateľ:
  Dodávateľ:
  Cena:
  Dátum:
  Zmluva:
 • Načítava sa..

Najnovšie zmluvy z otvorenezmluvy.sk

 • Názov:
  Popis:
 • Načítava sa..