Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik

 

Názov:

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik

Sídlo:

Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica

Verejný podiel:

100%

Vlastník:

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky

E-mail na infožiadosti:

lesysr@lesy.sk

Telefón:

0484344111

Mesačný plat riaditeľa za rok 2014:

5 164,94 €
* Platy uvádzame bez odmien za prípadné súčasné pôsobenie riaditeľa v predstavenstve.

Odmena pre zástupcu v predstavenstve:

nemajú predstavenstvo

Odmena pre zástupcu v dozornej rade:

251,17 € (priemerná mesačná)

Sponzoring, dary a dotácie za rok:

35 950 € (2014)

Darované 2% z daní za rok:

40 200 € (2013)

Predseda dozornej rady:

Predseda predstavenstva:

 

 

Počet zamestnancov (2013):

3469

Priemerná mzda ():

 

 

Podrobné údaje o firme

Právna forma:

š.p.

IČO:

36038351

Vznik:

29.10.1999

Zriaďovateľ:

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky


Dozorná rada

Predseda Dozornej rady:
Mgr. Ján Račák (01.09.2012 - 01.08.2016)
Ing. Michal Slašťan (30.08.2011 - 14.06.2012)
Ing. Jaroslav Regec

Člen Dozornej rady:
Ing. Peter Zima
Ing. Jaroslav Uchaľ
Jozef Minárik
Ing. Martin Kovalčík
Ing. Ľubica Záchenská
Ing. Monika Deneva
Ing. Róbert Zlocha
Ing. Peter Kicko

Bývalí členovia Dozornej rady:
Ing. Martin Kovalčík (01.03.2011 - 30.08.2011)
Ing. Martin Barta (01.09.2012 - 01.08.2016)
Ing. Julian Tomaštík (30.09.2005 - 15.06.2007)
Ing. Sylvia Bock (15.06.2005 - 15.06.2007)
Ing. Arpád Kavečanky (02.06.2010 - 12.04.2011)
Ing. Igor Olajec (25.03.2006 - 15.06.2007)
Ing. Ľuboš Németh (02.06.2010 - 03.06.2015)
Ing. Ľuboš Németh (02.06.2010 - 30.08.2011)
Ing. Ivan Gallo (18.09.2014 - 03.06.2015)
Jozef Minarik (21.08.2013 - 03.06.2015)
doc. Ing. Jozef Gašparík, CSc. (01.09.2012 - 01.08.2016)
Ing. Drahoš Brezula (01.09.2012 - 01.08.2016)
Peter Tóth, MBA (01.09.2012 - 01.08.2016)
Ing. Milan Benka (01.03.2011 - 30.08.2011)
Ing. Milan Benka (01.03.2011 - 14.06.2012)
JUDr. Martin Fritz (01.03.2011 - 30.08.2011)
Ladislav Gódánya (01.03.2011 - 14.06.2012)
Ladislav Gódánya (01.03.2011 - 30.08.2011)
Ing. Michal Slašťan (01.01.2011 - 30.08.2011)
Ing. Róbert Repiský (01.01.2011 - 30.08.2011)
Ing. Róbert Repiský (01.01.2011 - 14.06.2012)
Ing. František Suchanovský (02.06.2010 - 21.08.2013)
Ing. František Suchanovský (02.06.2010 - 30.08.2011)
Ing. Jozef Spevár (02.06.2010 - 18.09.2014)
Ing. Jozef Spevár (02.06.2010 - 30.08.2011)
Ing. Ján Malko, CSc. (05.10.2007 - 23.11.2010)
Ing. Dušan Krajniak (01.08.2007 - 18.06.2010)
Doc. Ing. Ján Ilavský, CSc. (01.06.2007 - 14.04.2010)
Ing. Jozef Ulianko (01.06.2007 - 01.12.2007)
JUDr. Juraj Procházka (01.06.2007 - 23.11.2010)
JUDr. Kamil Beresecký (01.06.2007 - 23.11.2010)
JUDr. Milan Chovanec (01.06.2007 - 23.11.2010)
Ing. Milan Varchola (30.09.2005 - 15.06.2007)
Bc. František Suchanovský (15.06.2005 - 18.06.2010)
Ing. Jozef Kulan (15.06.2005 - 15.06.2007)
Ing. Ján Beňa (27.05.2005 - 18.06.2010)
Ing. Jozef Herud (27.05.2005 - 18.06.2010)
Ing. Miroslav Engler (27.05.2005 - 15.08.2007)

Riaditeľ:
Ing. Jozef Staško
Ing. Jozef Bystriansky
Ing. Jozef Bystriansky
Ing. Marian Staník
Ing. Tomáš Klouček, Ph.D.

Bývali riaditelia:
Ing. Jozef Staško (06.07.2016 - 05.10.2016)
Ing. Jozef Bystriansky (01.08.2016 - 05.10.2016)
Ing. Jozef Bystriansky (05.10.2016 - 01.07.2018)
Ing. Jozef Bystriansky (01.09.2015 - 06.04.2016)
Ing. Jozef Bystriansky (06.04.2016 - 06.07.2016)
Mgr. Ján Kostiar (06.04.2016 - 06.04.2016)
Mgr. Ján Kostrian (14.06.2012 - 01.09.2015)
Mgr. Ján Kostrian (23.11.2010 - 30.08.2011)
Mgr. Ján Kostrian (06.04.2016 - 06.07.2016)
Mgr. Ján Kostrian (30.08.2011 - 21.04.2012)
Mgr. Ján Kostrian (21.04.2012 - 14.06.2012)
RNDr. Peter Morong (01.07.2015 - 06.04.2016)
RNDr. Peter Morong (01.04.2015 - 01.07.2015)
Ing. Ctibor Határ (21.04.2012 - 14.06.2012)
Ing. Ján Švančara (30.08.2011 - 21.04.2012)
Ing. Ján Švančara (21.04.2012 - 14.06.2012)
Ing. Ján Švančara (23.11.2010 - 30.08.2011)
Ing. Ján Švančara (14.06.2012 - 14.06.2012)
Ing. Igor Viszlai (30.08.2011 - 21.04.2012)
Ing. Igor Viszlai (23.11.2010 - 30.08.2011)
Doc. RNDr. Ing. Jozef Minďáš, PhD. (03.02.2007 - 18.07.2009)
Ing. Alexander Tóth (05.01.2004 - 25.03.2006)
Ing. Alojz Riško (13.10.2009 - 30.07.2010)
Ing. Arpád Kavečanky (18.07.2009 - 09.12.2009)
Ing. Blažej Možucha (29.10.1999 - 30.04.2003)
Ing. Igor Olajec (21.02.2006 - 23.11.2006)
Ing. Ivana Špiláková (05.01.2004 - 21.02.2006)
Ing. Ján Beňa (18.07.2009 - 13.10.2009)
Ing. Ján Novák, CSc. (30.01.2002 - 18.07.2003)
Ing. Ján Novák, CSc. (30.01.2002 - 05.01.2004)
Ing. Ján Novák, CSc. (22.12.1999 - 30.01.2002)
Ing. Ján Štefánik (05.01.2004 - 30.12.2008)
Ing. Karol Vinš (30.04.2003 - 25.05.2005)
Ing. Karol Vinš (25.05.2005 - 21.02.2006)
Ing. Ľubomír Veselý (09.12.2009 - 30.07.2010)
Ing. Ľuboš Németh (03.02.2007 - 18.07.2009)
Ing. Ľuboš Németh (30.07.2010 - 23.11.2010)
Ing. Miroslav Holienčík (22.12.1999 - 18.07.2003)
Ing. Miroslav Holienčík (22.12.1999 - 05.01.2004)
Ing. Peter Chrust (30.12.2008 - 18.07.2009)
Ing. Vladimír Vígľašský (01.12.2006 - 03.02.2007)

Iný vrcholový manažment:
Ing. Peter Zima
Ing. Jaroslav Uchaľ
Jozef Minárik
Ing. Jozef Bystriansky
Ing. Jozef Bystriansky (01.09.2015 - 06.04.2016)
Ing. Jozef Bystriansky (01.02.2017 - 18.08.2017)
Ing. Jozef Bystriansky
Ing. Martin Kovalčík
Ing. Martin Kovalčík
Ing. Martin Barta (01.09.2012 - 01.08.2016)
Mgr. Ján Kostiar (06.04.2016 - 06.04.2016)
Mgr. Ján Kostrian (30.08.2011 - 01.09.2015)
Mgr. Ján Kostrian (06.04.2016 - 06.07.2016)
RNDr. Peter Morong (11.09.2014 - 01.04.2015)
Ing. Ctibor Határ, generálny riaditeľ (14.06.2012 - 01.04.2015)
Ing. Ján Švančara (30.08.2011 - 14.06.2012)
Ing. Igor Viszlai (30.07.2010 - 23.11.2010)
Ing. Ľuboš Németh (30.08.2011 - 03.06.2015)
Ing. Vladimír Vígľašský (23.11.2006 - 01.12.2006)
Ing. Ivan Gallo (18.09.2014 - 03.06.2015)
Jozef Minarik (21.08.2013 - 03.06.2015)
doc. Ing. Jozef Gašparík, CSc. (01.09.2012 - 01.08.2016)
Ing. Drahoš Brezula (01.09.2012 - 01.08.2016)
Peter Tóth, MBA (01.09.2012 - 01.08.2016)
Ing. Milan Benka (30.08.2011 - 14.06.2012)
Ladislav Gódánya (30.08.2011 - 14.06.2012)
Ing. Róbert Repiský (30.08.2011 - 14.06.2012)
Ing. František Suchanovský (30.08.2011 - 21.08.2013)
Ing. Jozef Spevár (30.08.2011 - 18.09.2014)
Ing. Jozef Staško (01.02.2017 - 18.08.2017)
Ing. Jozef Staško
AKMG, s.r.o.
Ján Mokrý
Ján Vavrek
Ján Vrbenský
Jozef Herud
Jozef Krochta
Jozef Sedlák
Jozef Šimkanin
Ľuboš Poláček
Marek Šimanský
Marián Sejna
Miroslav Pepich
Peter Chrust
Peter Mixtaj
Peter Morong
Róbert Kabina
Slavomír Kicko
Štefan Zubriczký
Vladimír Masica (18.08.2017 - 14.12.2017)
Vladimír Masica
Jaroslav Regec
Jaroslav Uchaľ
Jozef Minárik
Ľubica Záchenská
Marian Staník
Martin Kovalčík
Monika Deneva
Peter Kicko
Peter Zima
Róbert Zlocha
Ivan Danček
Jozef Bystriansky
Jozef Bystriansky (18.08.2017 - 28.07.2018)
Július Papán (18.08.2017 - 14.12.2017)
Július Papán
Ľuboš Németh
Marián Staník
Milan Garaj
Radomír Nečas
René Kozáčik
Róbert Kiš
Róbert Repiský
Roman Heleš
Tibor Jančok
Vlastimil Uhlík
Ing. Miroslav Skladaný
Ing. Tomáš Klouček Ph.D.
Ing. Elena Kubičková

VýnosyZiskPrevádzkový ziskPrevádzkové výsledky

DotácieĎalšie finančné údaje


Ďalšie údaje k firme

Počet zamestnancovPriemerná mzdaNefinančné údaje

Ďalšie údaje k firme

Newest procurements from tender.sme.sk

 • Odberateľ:
  Dodávateľ:
  Cena:
  Dátum:
  Zmluva:
 • Načítava sa..

Newest contract from otvorenezmluvy.sk

 • Názov:
  Popis:
 • Načítava sa..