Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.

 

Názov:

Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.

Sídlo:

Palisády 31, 811 06 Bratislava

Verejný podiel:

100%

Vlastník:

Ministerstvo zahraničných vecí

Webové sídlo:

http://www.ssdz.sk/

E-mail na infožiadosti:

office@ssdz.sk

Telefón:

0259205717

Mesačný plat riaditeľa za rok 2014:

nesprístupnili

Odmena pre zástupcu v predstavenstve:

nesprístupnili

Odmena pre zástupcu v dozornej rade:

nesprístupnili

Sponzoring, dary a dotácie za rok:

2 350 € (2014)

Darované 2% z daní za rok:

28,99 € (2013)

Predseda dozornej rady:

 

 

Počet zamestnancov (2013):

29

Priemerná mzda (2012):

1596,68

 

 

Podrobné údaje o firme

Právna forma:

a.s.

IČO:

35822163

Vznik:

15.10.2001

Zriaďovateľ:

Ministerstvo zahraničných vecí


Dozorná rada

Predseda Dozornej rady:
Ing. Milan Tancár (08.03.2005 - 14.07.2007)
Mgr. Juraj Siváček (06.04.2012 - 16.08.2013)
Mgr. Juraj Siváček (29.06.2009 - 06.08.2010)
Mgr. Martin Maruška (28.07.2010 - 06.04.2012)
Marcel Peško (07.09.2007 - 27.06.2009)
Ing. Ján Bratko (08.03.2004 - 17.03.2005)
Mgr. Vladimír Grácz (28.10.2002 - 30.03.2004)
Ing. Milan Tancár (15.10.2001 - 28.10.2002)

Člen Dozornej rady:
Ing. Pavol Sýkorčin
Ing. Silvia Toldyová
Ing. František Zemanovič
Ing. Pavol Sýkorčin
Ing. Silvia Toldyová

Bývalí členovia Dozornej rady:
Ing. Pavol Sýkorčin (16.08.2013 - 16.08.2017)
Ing. Silvia Toldyová (16.08.2013 - 16.08.2017)
Ing. František Zemanovič (08.03.2005 - 01.02.2008)
Ing. Silvia Toldyová, 22081974 (16.08.2013 - 16.08.2013)
Ing. Tibor Králik (16.08.2013 - 18.09.2014)
Ing. Oldřich Hlaváček (06.04.2012 - 16.08.2013)
JUDr. Juraj Priputen (06.04.2012 - 16.08.2013)
Ing. Radoslav Kasander (12.10.2010 - 06.04.2012)
Mgr. Viktória Jančošeková (28.07.2010 - 06.04.2012)
Ing. Peter Sopko (21.04.2010 - 10.11.2010)
Mgr. Michal Kottman (29.06.2009 - 06.08.2010)
JUDr. Roman Paldan (01.02.2009 - 27.06.2009)
Ing. Pavol Sýkorčin (26.03.2008 - 28.04.2010)
Jozef Vaculík (16.01.2008 - 31.03.2009)
Ing. Dagmar Dlhopolčeková (20.12.2007 - 25.04.2008)
Ing. Pavel Čerňanský, PhD. (20.07.2007 - 01.02.2008)
Marcel Peško (20.06.2007 - 07.09.2007)
Božena Helešiová (26.01.2006 - 25.04.2008)
Ing. Pavol Bero (28.10.2005 - 01.02.2008)
Ján Bratko (08.03.2004 - 07.05.2004)
Ľubomír Golian (08.03.2004 - 17.03.2005)
Ľubomír Golian (08.03.2004 - 07.05.2004)
JUDr. Barbara Brvnišťanová (16.05.2003 - 03.03.2006)
Mgr. Barbara Zányiová (16.05.2003 - 07.05.2004)
Ing. Juraj Müncner (28.10.2002 - 07.09.2007)
Katarína Pozdechová (28.10.2002 - 01.12.2005)
RNDr. Tomáš Hrbáč (28.10.2002 - 30.03.2004)
Ing. Ivan Nejeschleba (15.10.2001 - 28.10.2002)
Mgr. Carmen Pavlakovičová (15.10.2001 - 28.08.2003)

Predstavenstvo

Predseda predstavenstva:
Ing. Marek Černý (18.04.2012 - 19.04.2016)
Ing. Július Papán (06.04.2012 - 18.04.2012)
Ing. Marek Černý (18.04.2012 - 18.09.2014)

Členovia predstavenstva:
Ing. Marek Černý
Ing. Boris Šturc, CSc.
Ing. Norbert Part

Bývalí členovia Predstavenstva:
Ing. Norbert Part (04.10.2007 - 17.08.2010)
Ing. Július Papán (10.09.2010 - 06.04.2012)
Ing. Boris Šturc, CSc. (18.04.2012 - 19.04.2016)
Ing. Marek Černý (01.02.2008 - 17.08.2010)
Ing. Norbert Part (18.04.2012 - 19.04.2016)
Ing. Róbert Štofko (06.04.2012 - 18.04.2012)
Ing. Róbert Štofko (10.09.2010 - 06.04.2012)
Mgr. Gabriela Korčáková (06.04.2012 - 18.04.2012)
Mgr. Gabriela Korčáková (10.09.2010 - 06.04.2012)
Ing. Milan Tancár (14.07.2007 - 17.08.2010)
Ing. Peter Osvald (13.05.2005 - 14.07.2007)
Ing. Roman Navrátil (17.08.2010 - 10.09.2010)
JUDr. Edita Hajnišová, PhD. (17.08.2010 - 10.09.2010)
JUDr. Ivan Mihalovič (15.10.2001 - 04.10.2007)
JUDr. Ivo Hlaváček (28.10.2002 - 13.05.2005)
JUDr. Ivo Hlaváček, PhD. (15.10.2001 - 28.10.2002)
JUDr. Zuzana Žitná (17.08.2010 - 10.09.2010)
Mgr. Tomáš Szabo (15.10.2001 - 28.10.2002)
Mgr. Tomáš Szabo (28.10.2002 - 04.10.2007)

Riaditeľ:
Ing. Marek Černý

Iný vrcholový manažment:
Ing. Pavol Sýkorčin (16.08.2013 - 16.08.2017)
Ing. Silvia Toldyová (16.08.2013 - 16.08.2017)
Ing. František Zemanovič
Ministrestvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ing. Silvia Toldyová, 22081974 (16.08.2013 - 16.08.2013)
Ing. Tibor Králik (16.08.2013 - 18.09.2014)
Ing. Oldřich Hlaváček (06.04.2012 - 16.08.2013)
JUDr. Juraj Priputen (06.04.2012 - 16.08.2013)
Mgr. Juraj Siváček (06.04.2012 - 16.08.2013)
Ministrestvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministrestvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ing. Jana Tomšíková
Ing. Boris Šturc CSc.
Ing. Marek Černý
Ing. Norbert Part
Ing. Pavol Sýkorčin
Ing. Silvia Toldyová

Odmeny a schémy odstupného, aktuálne výkonostné kritériá:
Spôsob vymenovania členov predstavenstva a členov dozornej rady je zrejmý z dokumentu Zásady výberu, riadenia a odmeňovania zástupcov štátu v spoločnostiach s majetkovou účasťou štátu, schváleným valným zhromaždením spoločnosti v nadväznosti na Uznesenie vlády SR č. 159/2011 zo dňa 2. marca 2011.

VýnosyZiskPrevádzkový ziskPrevádzkové výsledky

DotácieĎalšie finančné údaje


Ďalšie údaje k firme

Počet prebiehajúcich súdnych sporov: 6
Finančné záväzky, ktoré môžu zo súdnych sporov vyplývať: Spoločnosť odmietla informáciu zverejniť.
Súdne spory - komentár: Nakoľko v súčasnom štádiu jednotlivých súdnych konaní nie je možné prejudikovať ich výsledok, nie je ani možné špecifikovať presný, ani približný objem finančných záväzkov, ktoré z nich môžu pre spoločnosť vyplývať. Takto stanovený údaj by bol preto veľmi subjektívny a nepresný, čo by mohlo byť zavádzajúce, spoločnosť poškodzujúce a tento údaj by nemal žiadnu vypovedaciu hodnotu.

Počet zamestnancovPriemerná mzdaNefinančné údaje

Ďalšie údaje k firme

DokumentyNajnovšie obstarávania z tender.sme.sk

 • Odberateľ:
  Dodávateľ:
  Cena:
  Dátum:
  Zmluva:
 • Načítava sa..

Najnovšie zmluvy z otvorenezmluvy.sk

 • Názov:
  Popis:
 • Načítava sa..