Slovak Telekom, a.s.

 

Názov:

Slovak Telekom, a.s.

Sídlo:

Bajkalská 28, 825 13  Bratislava

Vlastník:

Firmy so súkr. vlastníkom

Webové sídlo:

https://www.telekom.sk/

E-mail na infožiadosti:

presscentrum@telekom.sk

Telefón:

0800123456Náklady a výnosyPredseda Dozornej rady:
Dr. Frank - Reinhard Bartsch (04.08.2004 - 02.06.2006)
Ing. Martin Velecký (10.04.2003 - 13.01.2007)
Ing. Anton Závodský (11.05.2001 - 14.01.2004)
Anton Závodský (01.08.2001 - 13.01.2004)
Dr. Frank-Reinhard Bartsch (01.08.2001 - 04.08.2004)
Ing. Dušan Faktor, CSc. (07.07.2000 - 01.08.2001)
Ing. Tibor Petrus (01.04.1999 - 07.07.2000)

Člen Dozornej rady:
Ing. Denisa Herdová
Miriam Kvočková
Ing. Drahoslav Letko
Konstantina Bata
Lamia Tewaag
Dr. Henning Never
Dr. Hans-Peter Schultz
Ing. Denisa Herdová

Bývalí členovia Dozornej rady:
Ing. Denisa Herdová (18.03.2013 - 19.03.2018)
Miriam Kvočková (18.03.2013 - 07.08.2017)
Lamia Tewaag (01.10.2015 - 10.10.2017)
Dr. Hans-Peter Schultz (27.04.2010 - 19.09.2011)
Ing. Gabriel Agárdy (01.04.1999 - 06.09.2000)
Anton Štefko (06.12.2006 - 01.07.2010)
Ing. Alojz Glinský (05.12.2003 - 13.01.2007)
Dr. Ralph Rentschler (10.05.2002 - 14.01.2004)
Ing. Jaroslav Volf (01.07.2010 - 30.12.2010)
Ing. Michal Lukačovič (17.09.2012 - 04.08.2015)
Mgr. Martin Habán (17.09.2012 - 04.08.2015)
Peter Weber (17.09.2012 - 17.09.2012)
Peter Weber (17.09.2012 - 04.08.2015)
Tanja Wehrhahn (09.11.2011 - 01.10.2015)
Ing. Ján Vozár (02.12.2010 - 17.09.2012)
Ing. Ján Vozár (02.12.2010 - 19.09.2011)
Ing. Katarína Lešková (02.12.2010 - 19.09.2011)
Ing. Katarína Lešková (02.12.2010 - 17.09.2012)
Ing. Miroslav Galamboš (02.12.2010 - 19.09.2011)
Ing. Miroslav Galamboš (02.12.2010 - 17.09.2012)
Ing. Slávka Jánošíková, PhD. (17.06.2010 - 30.12.2010)
Ing. Vincent Straka (17.06.2010 - 30.12.2010)
Andreas Hesse (27.04.2010 - 09.11.2011)
Andreas Hesse (27.04.2010 - 19.09.2011)
Cornelia Elisabeth Sonntag (27.04.2010 - 08.03.2013)
Cornelia Elisabeth Sonntag (27.04.2010 - 19.09.2011)
Ing. Ján Hláčik (28.02.2008 - 18.03.2013)
Ing. Ján Hláčik (28.02.2008 - 19.09.2011)
Ing. Július Maličký (28.02.2008 - 19.09.2011)
Ing. Július Maličký (28.02.2008 - 18.03.2013)
Milan Brlej (28.02.2008 - 19.09.2011)
Milan Brlej (28.02.2008 - 18.03.2013)
Norbert Schmidt (29.11.2007 - 20.05.2010)
Wolfgang Hauptmann (29.11.2007 - 20.05.2010)
Ing. Jiřina Perényiová (06.12.2006 - 01.07.2010)
Pavol Dlhoš (06.12.2006 - 01.07.2010)
Siegfried Pleiner (06.12.2006 - 21.12.2007)
Regine Bűttner (28.04.2006 - 10.10.2007)
Ing. Ľudovít Hintoš (19.12.2003 - 14.03.2008)
Jozef Opát (19.12.2003 - 14.03.2008)
JUDr. Eleonóra Valentová (05.12.2003 - 13.01.2007)
Dr. Albert Matheis (10.04.2003 - 20.05.2010)
Dr. Hans Peter Engel (10.04.2003 - 13.01.2007)
Dr. Klaus Nitschke (10.05.2002 - 14.01.2004)
Dr. Frank-Reinhard Bartsch (06.09.2000 - 01.08.2001)
Dr. Christoph von Damm (06.09.2000 - 06.09.2002)
Dr. Jens Nebendahl (06.09.2000 - 01.08.2001)
Dr. Jens Nebendahl (01.08.2001 - 06.09.2002)
Ing. Drahomír Mihálek (01.04.1999 - 18.01.2000)
Ing. Eva Sameková (01.04.1999 - 06.09.2000)
Ing. František Kurej (01.04.1999 - 18.01.2000)
Ing. Helena Kavcová (18.01.2000 - 06.09.2000)
Ing. Margita Vyoralová (01.04.1999 - 13.09.1999)
Ing. Milan Luknár (19.11.1999 - 01.08.2001)
Ing. Pavel Kyman (13.09.1999 - 14.03.2008)
Ing. Peter Druga (01.04.1999 - 19.11.1999)
Ing. Štefan Genčur (01.04.1999 - 06.02.2004)
Ján Martinovič (01.04.1999 - 06.02.2004)
JUDr. Eleonóra Valentová (18.01.2000 - 05.02.2004)
Viliam Podhorský (01.08.2001 - 05.02.2004)

Predseda predstavenstva:
Ing. Miroslav Majoroš
Ing. Miroslav Majoroš
Kerstin Günther
Kerstin Günther (01.10.2015 - 10.02.2017)
Ing. Michal Vaverka (17.09.2012 - 04.08.2015)
Ing. Michal Vaverka (17.09.2012 - 29.09.2014)
Ing. Martin Mác (19.09.2011 - 17.09.2012)
Guido Manfred Menzel (10.02.2017 - 01.07.2018)
Jose Perdomo Lorenzo

Členovia predstavenstva:
Franco Musone Crispino
Darja A. Dodonova

Bývalí členovia Predstavenstva:
Ing. Miroslav Majoroš (13.01.2007 - 19.09.2011)
Kerstin Günther (17.09.2012 - 01.10.2015)
Franco Musone Crispino (29.04.2013 - 10.02.2017)
Franco Musone Crispino (29.04.2013 - 01.07.2016)
Ing. Martin Mác (17.09.2012 - 04.08.2015)
Ing. Miloš Šujanský, PhD. M.B.A. (17.09.2012 - 04.08.2015)
Dr. Robert Hauber (03.06.2011 - 19.09.2011)
Dr. Robert Hauber (19.09.2011 - 01.10.2015)
Ing. Martin Mác (30.12.2010 - 19.09.2011)
Ing. Róbert Sándor (19.09.2011 - 17.09.2012)
Ing. Róbert Sándor (30.12.2010 - 19.09.2011)
Ing. Miloš Šujanský, M.B.A. (01.07.2010 - 19.09.2011)
Ing. Miloš Šujanský, M.B.A. (19.09.2011 - 17.09.2012)
Albert Pott (19.09.2011 - 17.09.2012)
Dr. Ralph Rentschler (14.01.2004 - 19.09.2011)
Dr. Ralph Rentschler (19.09.2011 - 29.04.2013)
Albert Pott (20.05.2010 - 19.09.2011)
Dr. Kai Höhmann (04.03.2002 - 14.01.2004)
Dr. Lutz Schade (21.10.2008 - 20.05.2010)
Dr. Mark Peter Montagne von Lillienskiold (11.01.2001 - 25.05.2005)
Fridbert Gerlach (04.03.2002 - 14.01.2004)
Horst A. Hermann (14.01.2004 - 04.07.2007)
Horst A. Hermann (04.07.2007 - 21.10.2008)
Ing. Gabriela Vavríková (30.09.2006 - 13.01.2007)
Ing. Gabriela Vavríková (14.01.2004 - 30.09.2006)
Ing. Igor Chochol (07.07.2000 - 26.09.2000)
Ing. Igor Chochol (01.04.1999 - 07.07.2000)
Ing. Imrich Nógell (01.04.1999 - 26.09.2000)
Ing. Ivan Doletina (13.01.2007 - 01.07.2010)
Ing. Jaroslav Volf (13.01.2007 - 01.07.2010)
Ing. Jozef Pavlík (26.09.2000 - 14.01.2004)
Ing. Juraj Beňo (01.07.2010 - 30.12.2010)
Ing. Ladislav Mikuš (11.01.2001 - 30.09.2002)
Ing. Ladislav Mikuš (18.12.2000 - 11.01.2001)
Ing. Marián Múdry (02.06.2006 - 13.01.2007)
Ing. Miloslav Torda (01.04.1999 - 26.09.2000)
Ing. Miroslav Krahulec (01.04.1999 - 26.09.2000)
Ing. Miroslav Majoroš (14.01.2004 - 13.01.2007)
Ing. Peter Stropko (26.09.2000 - 25.05.2005)
Ing. Peter Stropko (25.05.2005 - 02.06.2006)
Ing. Štefan Bugár (01.04.1999 - 13.09.1999)
Ing. Štefan Bugár (26.09.2000 - 15.01.2005)
Ing. Štefan Bugár (01.04.1999 - 01.06.1999)
Ing. Štefan Bugár (15.01.2005 - 13.01.2007)
Ing. Vladimír Zeman (13.01.2007 - 14.06.2007)
Ing. Vladimír Zeman (14.06.2007 - 01.07.2010)
JUDr. Emil Hubinák (01.04.1999 - 07.07.2000)
prof. Ing. Liberios Vokorokos, PhD. (01.07.2010 - 30.12.2010)
Szabolcs Gáborjáni-Szabó (25.05.2005 - 03.06.2011)

Iný vrcholový manažment:
Ing. Denisa Herdová (18.03.2013 - 19.03.2018)
Miriam Kvočková (18.03.2013 - 07.08.2017)
Ing. Drahoslav Letko
Ing. Dušan Švalek
Deutsche Telekom Europe B.V.
Konstantina Bata
Lamia Tewaag (01.10.2015 - 10.10.2017)
Dr. Henning Never
Uršula Kráľová
Uršula Kráľová (17.03.2016 - 15.01.2018)
Dipl.Ing. Branimir Marić
Dipl.Ing. Branimir Marić (01.07.2016 - 07.08.2017)
JUDr. Ján Pitoňák
Stephan Eger
Ing. Rudolf Urbánek (01.07.2016 - 15.01.2018)
Ing. Rudolf Urbánek
Ing. Milan Vašina
Dr. Robert Hauber (01.10.2015 - 01.07.2016)
Dipl. Ing. Branimír Marič (23.06.2015 - 01.07.2016)
Ing. Ján Adamec (23.06.2015 - 01.07.2016)
JUDr. Ján Pitoňák (23.06.2015 - 01.07.2016)
Mgr. Petra Berecová (23.06.2015 - 17.03.2016)
Ing. Michal Lukačovič (17.09.2012 - 04.08.2015)
Mgr. Martin Habán (17.09.2012 - 04.08.2015)
Peter Weber (17.09.2012 - 17.09.2012)
Peter Weber (17.09.2012 - 04.08.2015)
Tanja Wehrhahn (09.11.2011 - 01.10.2015)
Ing. Ján Vozár (19.09.2011 - 17.09.2012)
Ing. Katarína Lešková (19.09.2011 - 17.09.2012)
Ing. Miroslav Galamboš (19.09.2011 - 17.09.2012)
Cornelia Elisabeth Sonntag (27.04.2010 - 08.03.2013)
Cornelia Elisabeth Sonntag (27.04.2010 - 01.10.2015)
Ing. Ján Hláčik (19.09.2011 - 18.03.2013)
Ing. Július Maličký (19.09.2011 - 18.03.2013)
Milan Brlej (19.09.2011 - 18.03.2013)
Deutsche Telekom Europe B.V.
Deutsche Telekom Europe B.V.
Darja A. Dodonova
Guido Manfred Menzel
Malata, Pružinský Hegedüš & Partners s. r. o.
Branimir Marić (14.07.2017 - 20.01.2018)
Branimir Marić
Claudia Nemat (01.02.2017 - 14.07.2017)
Clemens Reinhard (01.02.2017 - 14.07.2017)
Darja Dodonova
Dr. Christian Illek (01.02.2017 - 14.07.2017)
Dr. Thomas Kremer (01.02.2017 - 14.07.2017)
Guido Manfred Menzel
Ing. Dušan Švalek
Ing. Milan Vašina
Ing. Miroslav Majoroš
Ing. Rudolf Urbánek
Ing. Rudolf Urbánek (14.07.2017 - 20.01.2018)
Ján Pitoňák
Niek Jan van Damme (01.02.2017 - 14.07.2017)
Stephan Marcus Eger (14.07.2017 - 12.06.2018)
Stephan Marcus Eger
Thomas Dannenfeldt (01.02.2017 - 14.07.2017)
Timotheus Höttges (01.02.2017 - 14.07.2017)
Uršula Kráľová (14.07.2017 - 20.01.2018)
Uršula Kráľová
Dipl.Ing. Branimir Marić
Branimir Marić
Ing. Denisa Herdová
T-Mobile Slovensko, a.s.
Dr. Hans-Peter Schultz (19.09.2011 - 01.06.2018)
Dr. Hans-Peter Schultz
Dr. Hans-Peter Schultz
Andreas Hesse (19.09.2011 - 09.11.2011)
T-Mobile Slovensko, a.s.
Ing. Peter Škodný
Danijela Bujic
Ing. Peter Škodný
Mgr. Jiří Vacek
Stephan Marcus Eger

Počet zamestnancovPriemerná mzdaNefinančné údaje

VýnosyZiskPrevádzkový ziskPrevádzkové výsledky

DotácieĎalšie finančné údaje


Ďalšie údaje k firme

Najnovšie obstarávania z tender.sme.sk

  • Odberateľ:
    Dodávateľ:
    Cena:
    Zmluva:
  • Načítava sa..