Názov
Kategória
Známka
 
1THERMALPARK DS, a.s.
mestská
E-
2TERMÁL s.r.o.
mestská
E
3AGROPODNIK SLAMOZ s.r.o.
univerzitná
E
4MsBP
mestská
E
5BARDTERM, s.r.o.
mestská
E
6Vadaš s.r.o.
mestská
E+
7Prešov REAL, s.r.o.
mestská
E+
8Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
univerzitná
E+
9Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
E+
10ENERGO-SK, a.s.
župná
E+
11Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
E+
12Horezza, a.s.
štátna
E+
13Technická Inšpekcia, a.s.
štátna
E+
14CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
E+
15MH Invest, s.r.o.
štátna
E+
16SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
D-
17Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
D-
18TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
D-
19Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
D-
20Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-
21Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-
22MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
D-
23Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
D-
24Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
D-
25Verejné prístavy, a.s.
štátna
D-
26Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-
27Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-
28Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-
29Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
D
30Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
D
31Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
D
32Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
štátna
D
33Transpetrol, a.s.
štátna
D
34Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
D
35Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D
36Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
D
37Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
D
38Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
D
39Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
D
40MBB a.s.
mestská
D
41Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
D+
42Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D+
43Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
D+
44Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
D+
45Enerbyt s.r.o.
mestská
D+
46Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
D+
47Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
D+
48SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
štátna
D+
49EMKOBEL, a.s.
mestská
D+
50Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D+
51Martinská teplárenská, a.s.
štátna
D+
52Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
D+
53TEHOS, s.r.o.
mestská
D+
54Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
D+
Priemer
C-
55Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
C-
56Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
C-
57Hydromeliorácie, š.p.
štátna
C-
58BIONT, a.s.
štátna
C-
59Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C-
60Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
C-
61Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
C-
62Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C-
63Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
C-
64Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
C-
65Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
C-
66Tlačová agentúra Slovenskej republiky
štátna
C
67Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
C
68Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
C
69Letisko Sliač, a.s.
štátna
C
70Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
C
71Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
C
72TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
C
73Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
C+
74Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
C+
75Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
C+
76Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
C+
77Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
C+
78Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
C+
79Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
C+
80Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
C+
81Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
B-
82Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
B-
83Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
B-
84Železnice Slovenskej republiky
štátna
B-
85Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
B-
86Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B-
87Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
B-
88Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
B-
89Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
B-
90Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B-
91Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
B
92Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
B
93Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
B
94Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
B
95Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
B
96Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
B
97Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
B
98Slovenská pošta, a.s.
štátna
B+
99Mestské lesy Košice a.s.
mestská
A
100Tepláreň Košice, a.s.
štátna
A+
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte