I. Hospodárske ukazovatele

 
Názov
Kategória
I
 
1Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
5 %
2BARDTERM, s.r.o.
mestská
6 %
2ENERGO-SK, a.s.
župná
6 %
2Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
6 %
2Technická Inšpekcia, a.s.
štátna
6 %
6Horezza, a.s.
štátna
7 %
6MH Invest, s.r.o.
štátna
7 %
6Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
7 %
6Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
štátna
7 %
6TERMÁL s.r.o.
mestská
7 %
11Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
11 %
11SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
11 %
11Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
11 %
14CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
12 %
14MsBP
mestská
12 %
16AGROPODNIK SLAMOZ s.r.o.
univerzitná
13 %
16THERMALPARK DS, a.s.
mestská
13 %
16Vadaš s.r.o.
mestská
13 %
19Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
univerzitná
13 %
20Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
14 %
21Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
18 %
22TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
30 %
23MBB a.s.
mestská
33 %
24Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
34 %
25Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
34 %
26Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
35 %
27Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
37 %
28Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
40 %
29Enerbyt s.r.o.
mestská
41 %
30Transpetrol, a.s.
štátna
44 %
30Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
44 %
32BIONT, a.s.
štátna
46 %
32Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
46 %
Priemer
47 %
34Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
47 %
35Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
48 %
36Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
49 %
36Martinská teplárenská, a.s.
štátna
49 %
36Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
49 %
36Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
49 %
36Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
49 %
41Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
50 %
41Prešov REAL, s.r.o.
mestská
50 %
41Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
50 %
44Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
53 %
45Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
53 %
45Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
53 %
45Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
53 %
45EMKOBEL, a.s.
mestská
53 %
45Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
53 %
45Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
53 %
51Hydromeliorácie, š.p.
štátna
54 %
52Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
55 %
52Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
55 %
52Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
55 %
52MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
55 %
52Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
55 %
52Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
55 %
52Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
55 %
52Tlačová agentúra Slovenskej republiky
štátna
55 %
52Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
55 %
61Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
56 %
61Verejné prístavy, a.s.
štátna
56 %
61Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
56 %
64Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
58 %
65Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
59 %
65Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
59 %
65Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
59 %
68Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
59 %
68Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
59 %
68Slovenská pošta, a.s.
štátna
59 %
68TEHOS, s.r.o.
mestská
59 %
68TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
59 %
73Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
61 %
73Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
61 %
73Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
61 %
73Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
61 %
73Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
61 %
73Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
61 %
73Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
61 %
73Železnice Slovenskej republiky
štátna
61 %
73Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
61 %
82Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
65 %
82Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
65 %
84SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
štátna
66 %
85Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
66 %
86Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
67 %
87Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
68 %
87Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
68 %
87Letisko Sliač, a.s.
štátna
68 %
87Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
68 %
87Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
68 %
87Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
68 %
93Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
69 %
93Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
69 %
95Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
72 %
96Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
75 %
97Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
82 %
98Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
84 %
98Tepláreň Košice, a.s.
štátna
84 %
100Mestské lesy Košice a.s.
mestská
100 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte