VI.5. Zverejňuje spoločnosť aj žiadateľov, ktorým finančná podpora v rámci dotácií nebola pridelená?

 
Názov
Kategória
VI.5
 
1AGROPODNIK SLAMOZ s.r.o.
univerzitná
0 b.nie dáta nenájdené 16.10. viď link
1BARDTERM, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 16.10. viď link
1Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.nieviď link
1Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 16.10. viď link
1Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
0 b.nie
1Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 16.10. viď link
1CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 16.10. viď link
1Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 16.10. viď link
1Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
0 b.nieviď link
1EMKOBEL, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené viď link
1Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
0 b.nieviď link
1Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 16.10. , na dotazník neodpovedali viď link
1Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 16.10. viď link odpoveď z dotazníka: zmluvné vzťahy v CRZ
1Letisko Sliač, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 16.10. viď link
1Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 16.10. viď link
1MBB a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 16.10. viď link
1Mestské lesy Košice a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 17.10. viď link viď link
1MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 17.10. viď link
1Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
0 b.nie
1Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 26.9.
1Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené na stránke ani vo výročnej správe, 26.9.
1Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 1.10.
1Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 1.10.
1Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 1.10.
1Prešov REAL, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 1.10.
1Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
0 b.nie
1Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 1.10. viď link
1Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 1.10.
1Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 1.10. viď link
1SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 2.10. viď link
1Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 2.10. viď link
1Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 2.10. viď link
1Technická Inšpekcia, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 3.10. viď link na dotazník neodpovedali
1Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 3.10. viď link
1Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
0 b.nieviď link viď link
1TERMÁL s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 3.10. viď link
1THERMALPARK DS, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 9.10. viď link viď link
1TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 9.10. viď link
1Tlačová agentúra Slovenskej republiky
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 9.10. viď link
1Transpetrol, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 9.10. viď link
1Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 9.10. viď link na súvisiacu otázku v dotazníku neodpovedali
1Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 14.10. viď link
1Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 14.10. viď link
1Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 14.10. viď link
1Verejné prístavy, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 14.10. viď link
1Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 14.10. viď link , na dotazník neodpovedali
1Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 14.10. viď link
1Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 16.10. viď link
1Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 16.10. viď link
1Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 16.10. viď link , na dotazník neodpovedali
1Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 16.10. viď link
1Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 16.10. viď link
1Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 16.10. viď link
1Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.nie prázdna stránka viď link na dotazník neodpovedali
Priemer
0,04 b.
55Slovenská pošta, a.s.
štátna
1 b.áno tieto informácie sú v zozname podporených organizácií a v čiernej listine viď link viď link viď link
55Tepláreň Košice, a.s.
štátna
1 b.áno aj s dôvodom zamietnutia viď link
57Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
57Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
57Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
57BIONT, a.s.
štátna
57Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
57Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
57Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
57Enerbyt s.r.o.
mestská
57ENERGO-SK, a.s.
župná
57Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
57Horezza, a.s.
štátna
57Hydromeliorácie, š.p.
štátna
57Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
57Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
57Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
57Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
57Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
57Martinská teplárenská, a.s.
štátna
57MH Invest, s.r.o.
štátna
57Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
57MsBP
mestská
57Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
57Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
57Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
57Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
57Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
57Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
57Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
57Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
57Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
57SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
štátna
57Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
57Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
štátna
57Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
57Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
57Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
57TEHOS, s.r.o.
mestská
57TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
57Vadaš s.r.o.
mestská
57Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
57Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
57Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
57Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
univerzitná
57Železnice Slovenskej republiky
štátna
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte