IV.8. Má spoločnosť dokument s pravidlami, na základe ktorých sú obsadzovaní zamestnanci na jednotlivé pozície a poskytla ho?

 
Názov
Kategória
IV.8
 
1Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
4 b.áno smernica Riadenie ľudských zdrojov zaslané v prílohe
1Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
4 b.áno Smernica o výbere a prijímaní zamestnancov - zaslaná ako príloha
1Mestské lesy Košice a.s.
mestská
4 b.ánoviď link
1Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
4 b.áno Smernica o výberových konaniach zaslaná ako príloha
1Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
4 b.áno interný dokument "Personálne činnosti" - sprístupnená príslušná časť o výberových konaniach
1Vadaš s.r.o.
mestská
4 b.áno Smernica o výbere zamestnancov - zaslaná ako príloha - popisuje proces a výberové konanie
7Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
2 b.čiastočne iba Pracovný poriadok a Karta pracovného miesta - nepopisuje možné spôsoby výberu, externé vs. interné výberové konanie, zverejnenie ponuky a pod.
7Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
2 b.čiastočne smernica ku kvalifikácií - popisuje predpoklady, nie procesy, neurčuje na ktoré miesta je potrebné výberové konanie a pod.
7Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
2 b.čiastočne dokument s kvalifikačnými podmienkami - overenie obvykle preskúšaním, nie proces výberového konania, zverejnenie ponuky a pod.
7Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
2 b.čiastočne Katalóg typových miest - poskytli ako prílohu, nepopisuje proces výberu
7Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
2 b.čiastočne Organizačný poriadok - zaslaný ako príloha, popisuje pracovnú zodpovednosť na jednotlivých miestach, ale nepopisuje proces výberu zamestnancov
Priemer
0,72 b.
12BARDTERM, s.r.o.
mestská
0 b.nie nemá písomné pravidlá
12Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
0 b.nie požiadavky podľa charakteristiky miesta
12Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
0 b.nie nemá písomné pravidlá
12CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
0 b.nie nemá písomné pravidlá
12Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
0 b.nie nemá písomné pravidlá
12Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
0 b.nie má vnútroorganizačnú smernicu, ktorú neposkytla
12EMKOBEL, a.s.
mestská
0 b.nie nemá písomné pravidlá
12Enerbyt s.r.o.
mestská
0 b.nie nemá písomné pravidlá, ale vždy využíva výberové konania
12Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
0 b.neodpovedali informovali e-mejlom, že neodpovedia
12Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie nemá písomné pravidlá
12MBB a.s.
mestská
0 b.nie nemá písomné pravidlá
12MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
0 b.neodpovedali odvolali sa na výklad infozákona paragraf 2 ods. 3
12MsBP
mestská
0 b.nie nemá písomné pravidlá
12Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie Katalóg pracovných pozícií - uviedli, že autor nedal súhlas na sprístupnenie
12Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie nemá písomné pravidlá
12Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
0 b.nie nemá písomné pravidlá
12Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie nemá písomné pravidlá
12Prešov REAL, s.r.o.
mestská
0 b.neodpovedali odpoveď neprišla ani po telefonickej urgencii
12Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
0 b.neodpovedali uviedli, že nie sú povinní odpovedať
12Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
0 b.nie má Katalóg pracovných miest, no neposkytla
12SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
0 b.nie nemá písomné pravidlá
12Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.neodpovedali odpovedali, že nie sú povinní informáciu sprístupniť, lebo nespadá do §3 ods. 2 infozákona
12Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
0 b.nie nemá písomné pravidlá, riadi sa legislatívou
12Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
0 b.nie nemá špecifické pravidlá, vychádza z pracovných náplní
12Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
0 b.nie nemá písomné pravidlá
12TEHOS, s.r.o.
mestská
0 b.nie nemá písomné pravidlá
12TERMÁL s.r.o.
mestská
0 b.nie nemá písomné pravidlá
12THERMALPARK DS, a.s.
mestská
0 b.neodpovedali odpoveď neprišla ani po telefonickej urgencii
12Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
0 b.neodpovedali Mesto Trenčín rozhodlo o nesprístupnení
12TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
0 b.nie nemá písomné pravidlá
12Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie nemá dokument s postupom, riadi sa kvalifikáciou na danú pozíciu
12Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
0 b.neodpovedali odpoveď neprišla ani po telefonickej urgencii
12Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
0 b.nie spoločnosť dokumenty neposkytla, uviedla, že sa riadi manažérskym systémom podľa ISO noriem
12Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
0 b.nie nemá písomné pravidlá
12Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie nemá písomné pravidlá, funkcie obsadzované na základe kvalifikácie
12Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.neodpovedali MH Manažment vydal pokyn na sprístupnenie informácií
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte