IV.1. Sú na stránke spoločnosti zverejnené mená jej top manažérov a predstaviteľov štatutárneho a kontrolného orgánu (mimo výročnej správy)?

 
Názov
Kategória
IV.1
 
1AGROPODNIK SLAMOZ s.r.o.
univerzitná
0 b.nie dáta nenájdené 18.7.
1Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 19.7. viď link
1Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 22.7.
1Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
1Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
1MH Invest, s.r.o.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
1Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
1Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
1Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
1Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 24.7. viď link viď link
1TERMÁL s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
1THERMALPARK DS, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
1Verejné prístavy, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
1Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
1Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
univerzitná
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
16Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
3,5 b.čiastočne chýba dozorná rada viď link
16Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
3,5 b.čiastočne chýbajú členovia predstavenstva a dozorná rada viď link
16BIONT, a.s.
štátna
3,5 b.čiastočne chýba predstavenstvo a dozorná rada viď link
16CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
3,5 b.čiastočne chýba dozorná rada viď link
16ENERGO-SK, a.s.
župná
3,5 b.čiastočne chýba predstavenstvo a dozorná rada viď link
16Horezza, a.s.
štátna
3,5 b.čiastočne chýba predstavenstvo a dozorná rada viď link
16Hydromeliorácie, š.p.
štátna
3,5 b.čiastočne chýba dozorná rada viď link
16Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
3,5 b.čiastočne chýba dozorná rada viď link viď link
16Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
3,5 b.čiastočne chýba dozorná rada viď link
16Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
3,5 b.čiastočne chýba predstavenstvo a dozorná rada viď link
16Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
3,5 b.čiastočne chýba dozorná rada viď link stránku je možné scrollovať dole
16Letisko Sliač, a.s.
štátna
3,5 b.čiastočne len predsedu predstavenstva, ktorý je aj štatutárom viď link
16Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
3,5 b.čiastočne chýba dozorná rada viď link
16Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
3,5 b.čiastočne chýbajú členovia kontrolnej rady viď link viď link
16Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
3,5 b.čiastočne chýba predstavenstvo a dozorná rada viď link
16Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
3,5 b.čiastočne chýba dozorná rada viď link
16Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
3,5 b.čiastočne chýba dozorná rada viď link
16Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
štátna
3,5 b.čiastočne chýba dozorná rada viď link
16SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
3,5 b.čiastočne chýba dozorná rada viď link viď link
16Technická Inšpekcia, a.s.
štátna
3,5 b.čiastočne chýba predstavenstvo a dozorná rada viď link
16Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
3,5 b.čiastočne chýba dozorná rada viď link
16Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
3,5 b.čiastočne chýba dozorná rada viď link
16Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
3,5 b.čiastočne chýba dozorná rada viď link
16Transpetrol, a.s.
štátna
3,5 b.čiastočne chýba výkonné vedenie viď link
16TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
3,5 b.čiastočne chýba dozorná rada viď link viď link
16Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
3,5 b.čiastočne chýba výkonné vedenie viď link
16Vadaš s.r.o.
mestská
3,5 b.čiastočne chýba dozorná rada viď link
16Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
3,5 b.čiastočne chýba dozorná rada viď link
16Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
3,5 b.čiastočne chýba dozorná rada viď link
Priemer
4,94 b.
45Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
7 b.ánoviď link
45BARDTERM, s.r.o.
mestská
7 b.ánoviď link viď link
45Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
7 b.ánoviď link
45Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
7 b.ánoviď link
45Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
7 b.ánoviď link viď link
45Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
7 b.ánoviď link viď link
45Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
7 b.ánoviď link viď link
45Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
7 b.ánoviď link
45Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
7 b.ánoviď link
45Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
7 b.ánoviď link
45Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
7 b.ánoviď link
45EMKOBEL, a.s.
mestská
7 b.ánoviď link
45Enerbyt s.r.o.
mestská
7 b.ánoviď link viď link
45Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
7 b.ánoviď link
45Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
7 b.ánoviď link
45Martinská teplárenská, a.s.
štátna
7 b.ánoviď link
45MBB a.s.
mestská
7 b.ánoviď link viď link viď link
45Mestské lesy Košice a.s.
mestská
7 b.ánoviď link
45MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
7 b.ánoviď link
45MsBP
mestská
7 b.ánoviď link
45Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
7 b.ánoviď link
45Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
7 b.ánoviď link viď link
45Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
7 b.ánoviď link viď link
45Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
7 b.ánoviď link viď link
45Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
7 b.ánoviď link
45Prešov REAL, s.r.o.
mestská
7 b.ánoviď link viď link
45Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
7 b.ánoviď link viď link viď link
45Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
7 b.ánoviď link viď link viď link
45Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
7 b.ánoviď link
45Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
7 b.ánoviď link viď link
45Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
7 b.ánoviď link
45Slovenská pošta, a.s.
štátna
7 b.ánoviď link viď link
45Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
7 b.ánoviď link viď link
45Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
7 b.ánoviď link
45SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
štátna
7 b.ánoviď link viď link
45Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
7 b.ánoviď link
45Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
7 b.ánoviď link viď link
45Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
7 b.ánoviď link
45TEHOS, s.r.o.
mestská
7 b.ánoviď link viď link viď link
45Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
7 b.ánoviď link viď link
45Tepláreň Košice, a.s.
štátna
7 b.ánoviď link viď link viď link viď link
45TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
7 b.ánoviď link
45Tlačová agentúra Slovenskej republiky
štátna
7 b.ánoviď link viď link
45Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
7 b.ánoviď link
45Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
7 b.ánoviď link
45Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
7 b.ánoviď link
45Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
7 b.ánoviď link
45Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
7 b.ánoviď link
45Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
7 b.ánoviď link
45Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
7 b.ánoviď link viď link
45Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
7 b.ánoviď link
45Železnice Slovenskej republiky
štátna
7 b.ánoviď link
45Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
7 b.ánoviď link viď link
45Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
7 b.ánoviď link viď link
45Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
7 b.ánoviď link
45Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
7 b.ánoviď link viď link
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte