II.4. Zverejňuje spoločnosť aj zmluvy o ich hlavnom predmete podnikania alebo aspoň relevantné informácie o ich uzatvorení?

 
Názov
Kategória
II.4
 
1BARDTERM, s.r.o.
mestská
4 b.áno
1Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
4 b.áno
1Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
4 b.áno
1Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
4 b.áno
1Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
4 b.áno
1Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
4 b.áno
1Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
4 b.áno
1Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
4 b.áno
1MBB a.s.
mestská
4 b.áno
1Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
4 b.áno
1Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
4 b.áno
1Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
4 b.áno
1Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
4 b.áno
1Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
4 b.áno
1TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
4 b.áno
16Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
2 b.čiastočne zverejňujú nájomné zmluvy avšak bez prílohy určujúcej cenu nájmu, v metadátach k zmluvám chýba cena
16Enerbyt s.r.o.
mestská
2 b.čiastočne zverejňuje iba nájomné zmluvy a neúplné metadáta o nich
16Mestské lesy Košice a.s.
mestská
2 b.čiastočne metadáta o dodávateľských zmluvách bez ceny
16Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
2 b.čiastočne metadáta o dodávateľských zmluvách bez uvedenia ceny
16Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
2 b.čiastočne bez dodávateľských zmlúv a špecifikovanej hodnoty v metadátach
16SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
2 b.čiastočne iba nájomné zmluvy
16TERMÁL s.r.o.
mestská
2 b.čiastočne nájomné zmluvy
16Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
2 b.čiastočne zmluvy o prevádzkovaní verejného vodovodu
16Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
2 b.čiastočne zmluvy o prevádzkovaní verejného vodovodu
Priemer
1,66 b.
25Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie nezverejňuje zmluvy o predmete podnikania ani metadáta o nich
25CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
0 b.nie nezverejňuje zmluvy o predmete podnikania ani metadáta o nich
25EMKOBEL, a.s.
mestská
0 b.nie nezverejňuje zmluvy o predmete podnikania ani metadáta o nich
25Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie nezverejňuje zmluvy o predmete podnikania ani metadáta o nich
25MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
0 b.nie nezverejňuje zmluvy o predmete podnikania ani metadáta o nich
25MsBP
mestská
0 b.nie nezverejňuje zmluvy o predmete podnikania ani metadáta o nich
25Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
0 b.nie nezverejňuje zmluvy o predmete podnikania ani metadáta o nich
25Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie zverejňuje zmluvy bez potrebných metadát o nich
25Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie nezverejňuje zmluvy o predmete podnikania ani metadáta o nich
25Prešov REAL, s.r.o.
mestská
0 b.nie dodávateľské zmluvy o prenájme zverejnené, avšak bez potrebných metadát
25Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
0 b.nie
25Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie
25Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
0 b.nie
25Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
0 b.nie zmluvy zverejňované bez identifikovateľných metadát
25TEHOS, s.r.o.
mestská
0 b.nie
25THERMALPARK DS, a.s.
mestská
0 b.nie
25Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
0 b.nie
25Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie iba ojedinelá zmluva na dodávku pitnej vody s inou verejnou inštitúciou
25Vadaš s.r.o.
mestská
0 b.nie
25Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
0 b.nie
25Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
0 b.nie
25Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
0 b.nie
25Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie zmluvy zverejňované bez identifikovateľných metadát
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte