I.7. Vyhodnocuje spoločnosť na stránke plnenie plánovaných výkonnostných kritérií ako sú tržby, zisk či ukazovatele týkajúce sa predmetu podnikania aj spätne?

 
Názov
Kategória
I.7
 
1Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
5 b.áno výročná správa 2018 obsahuje bilanciu plánu výnosov a výsledku hospodárenia na str. 15 a plán plnenia investičných akcií na str.11
1Mestské lesy Košice a.s.
mestská
5 b.áno v rámci výročnej správy 2018 - bilancia tržieb, str.. 24; bilancia výsledku hospodárenia, str. 35; bilancia ťažbového plánu, str. 16
1Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
5 b.áno napr výročná správa 2018 na str. 7, 18, 19
1Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
5 b.áno
1Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
5 b.áno
6Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
2,5 b.čiastočne výročné správy obsahujú bilanciu plnenia investičného plánu
6Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
2,5 b.čiastočne vo výročnej správe bilancujú plnenie investičného plánu
6Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
2,5 b.čiastočne súčasťou výročnej správy je bilancia plánov výnosov a nákladov od str. 5
6Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
2,5 b.čiastočne vyhodnotenie plánu výkonnostných kritérií je napr. vo výročnej správe 2017, str.6
6EMKOBEL, a.s.
mestská
2,5 b.čiastočne vo výročnej správe 2018 je na strane 15 bilancia plánu hospodárskeho výsledku
6Enerbyt s.r.o.
mestská
2,5 b.čiastočne vo výročnej správe 2018 je bilancia plánu príjmov z nájmu nebytových priestorov na str.12
6Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
2,5 b.čiastočne výročná správa 2018 obsahuje aj vyhodnotenie osevného a ťažobného plánu. prílohy 1. a 2.
6MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
2,5 b.čiastočne výročná správa 2017 obsahuje bilanciu objednaného a predaného tepla na str. 7
6Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
2,5 b.čiastočne súčasťou výročnej správy 2018 je vyhodnotenie plánu plnenia tržieb na str. 51
6Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
2,5 b.čiastočne súčasťou výročnej správy 2018 je vyhodnotenie ukazovateľov týkajúcich sa predmetu podnikania napr. str. 25, 26
6Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
2,5 b.čiastočne súčasťou výročnej správy 2018 je plán investícií na rok 2019 na str. 19
6Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
2,5 b.čiastočne súčasťou účtovnej uzávierky 2018 je bilancia plánu plnenia ukazovateľov týkajúcich sa predmetu činnosti
6Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
2,5 b.čiastočne súčasťou výročnej správy 2018 je aj bilancia plnenia plánu výnosov a hospodárskeho výsledku v príhovore generálneho riaditeľa na str. 5
6Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
2,5 b.čiastočne v rámci Výročnej správy 2018 v kapitole Plány a plnenie úloh na str. 29
6Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
2,5 b.čiastočne súčasťou výročnej správy 2018 je aj bilancia plánovaného hospodárskeho výsledku na str. 21
Priemer
1,33 b.
21BARDTERM, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 9.9.
21Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
0 b.nie výročná správa nie je na webe firmy, vo výročnej správe na viď link plnenie hospodárskeho plánu (výnosy, tržby, zisk)
21CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
0 b.nie spoločnosť nezverejňuje na webe výročné správy
21Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 11.9.
21Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 11.9.
21Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 11.9.
21MBB a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 13.9.
21MsBP
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 13.9., výročná správa nie je na stránke - v nej vyhodnocujú
21Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 23.9.
21Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 23.9.
21Prešov REAL, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 23.9.
21Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 24.9.
21Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 25.9.
21SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 25.9.
21Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 25.9.
21Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 25.9.
21Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 26.9.
21TEHOS, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 25.9.
21Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 26.9.
21TERMÁL s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 26.9.
21THERMALPARK DS, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 26.9.
21Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 27.9.
21TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 27.9.
21Vadaš s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 27.9.
21Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 27.9.
21Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 27.9.
21Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 30.9.
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte