I.5. Sú na stránke spoločnosti zverejnené výnosy, náklady, úvery, zisk/strata, majetok aspoň polročne?

 
Názov
Kategória
I.5
 
1Mestské lesy Košice a.s.
mestská
8 b.áno zverejnené štvrťročne, k majetku uvádzajú "vlastné imanie" viď link
Priemer
0,17 b.
2BARDTERM, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
2Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
2Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
2Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
2Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
2CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
2Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
2Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
2Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
2Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
2EMKOBEL, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
2Enerbyt s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
2Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
2Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
2MBB a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
2MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
2MsBP
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
2Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
2Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
2Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
2Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
2Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
2Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
2Prešov REAL, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
2Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
2Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
2Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
2SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
2Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
2Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
2Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
2Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
2TEHOS, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
2Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
2TERMÁL s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
2THERMALPARK DS, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
2Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
2Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
2TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
2Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
2Vadaš s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
2Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
2Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
2Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
2Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
2Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte