I.1. Sú na stránke spoločnosti zverejnené výročné správy za posledné tri roky dozadu?

 
Názov
Kategória
I.1
 
1AGROPODNIK SLAMOZ s.r.o.
univerzitná
0 b.nie dáta nenájdené 20.8.
1BARDTERM, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 20.8.
1Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 21.8.
1CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 22.8.
1ENERGO-SK, a.s.
župná
0 b.nie dáta nenájdené 22.8.
1Horezza, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 22.8.
1Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
0 b.nie v sekcii O spoločnosti, Súčasnosť, Ekonomické ukazovatele je prelink na register ÚZ - pre návštevníka stránky nejasné, výročná správa sa nespomína viď link
1Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 11.9.
1MH Invest, s.r.o.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 11.9.
1MsBP
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 11.9.
1Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 1.10.
1Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
0 b.nie dáta nenájdené 1.10.
1Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
0 b.nie iba výročná správa za rok 2018 - zverejnená až po termíne hodnotenia a kontroly viď link
1Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
0 b.nieviď link
1Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 3.10. viď link
1SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 2.10. viď link
1Technická Inšpekcia, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 3.10. viď link
1Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 3.10. viď link
1TERMÁL s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 3.10. viď link
1THERMALPARK DS, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 9.10. viď link viď link
1Vadaš s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 14.10. viď link
1Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
univerzitná
0 b.nie dáta nenájdené 16.10. viď link
23MBB a.s.
mestská
3 b.čiastočne len výročné správy za roky 2018 a 2017 viď link
23Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
3 b.čiastočne chýba rok 2016 viď link
Priemer
4,62 b.
25Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
6 b.ánoviď link
25Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
6 b.ánoviď link
25Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
6 b.áno v čase hodnotenia výročná správa za 2018 ešte nezverejnená, hodnotené správy za roky 2017 - 2015 viď link
25BIONT, a.s.
štátna
6 b.áno v čase hodnotenia výročná správa za 2018 ešte nezverejnená, hodnotené správy za roky 2017 - 2015 viď link
25Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
6 b.ánoviď link
25Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
6 b.áno v čase hodnotenia výročná správa za 2018 ešte nezverejnená, hodnotené správy za roky 2017 - 2015 viď link
25Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
6 b.ánoviď link
25Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
6 b.ánoviď link
25Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
6 b.áno v čase hodnotenia výročná správa za 2018 ešte nezverejnená, hodnotené správy za roky 2017 - 2015 viď link
25Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
6 b.ánoviď link
25Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
6 b.ánoviď link
25Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
6 b.ánoviď link
25EMKOBEL, a.s.
mestská
6 b.ánoviď link
25Enerbyt s.r.o.
mestská
6 b.ánoviď link
25Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
6 b.ánoviď link
25Hydromeliorácie, š.p.
štátna
6 b.áno v čase hodnotenia výročná správa za 2018 ešte nezverejnená, hodnotené správy za roky 2017 - 2015 viď link
25Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
6 b.ánoviď link
25Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
6 b.ánoviď link
25Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
6 b.ánoviď link
25Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
6 b.ánoviď link
25Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
6 b.ánoviď link
25Letisko Sliač, a.s.
štátna
6 b.ánoviď link
25Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
6 b.áno v čase hodnotenia výročná správa za 2018 ešte nezverejnená, hodnotené správy za roky 2017 - 2015 viď link
25Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
6 b.ánoviď link
25Martinská teplárenská, a.s.
štátna
6 b.ánoviď link
25Mestské lesy Košice a.s.
mestská
6 b.ánoviď link
25MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
6 b.áno v čase hodnotenia výročná správa za 2018 ešte nezverejnená, hodnotené správy za roky 2017 - 2015 viď link
25Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
6 b.ánoviď link
25Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
6 b.ánoviď link
25Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
6 b.áno v čase hodnotenia výročná správa za 2018 ešte nezverejnená, hodnotené správy za roky 2017 - 2015 viď link
25Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
6 b.ánoviď link
25Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
6 b.ánoviď link
25Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
6 b.ánoviď link
25Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
6 b.ánoviď link
25Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
6 b.ánoviď link
25Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
6 b.áno v čase hodnotenia výročná správa za 2018 ešte nezverejnená, hodnotené správy za roky 2017 - 2015 viď link
25Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
6 b.ánoviď link
25Prešov REAL, s.r.o.
mestská
6 b.áno v čase hodnotenia výročná správa za 2018 ešte nezverejnená, hodnotené správy za roky 2017 - 2015 viď link
25Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
6 b.ánoviď link
25Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
6 b.ánoviď link
25Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
6 b.ánoviď link
25Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
6 b.ánoviď link
25Slovenská pošta, a.s.
štátna
6 b.áno v čase hodnotenia výročná správa za 2018 ešte nezverejnená, hodnotené správy za roky 2017 - 2015 viď link
25Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
6 b.ánoviď link
25Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
6 b.ánoviď link
25Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
6 b.ánoviď link
25SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
štátna
6 b.ánoviď link
25Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
6 b.ánoviď link
25Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
6 b.ánoviď link
25Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
6 b.ánoviď link
25Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
6 b.áno v čase hodnotenia výročná správa za 2018 ešte nezverejnená, hodnotené správy za roky 2017 - 2015, dokument "výročná správa (1.časť)" link nefunkčný viď link
25Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
6 b.ánoviď link
25TEHOS, s.r.o.
mestská
6 b.áno v čase hodnotenia výročná správa za 2018 ešte nezverejnená, hodnotené správy za roky 2017 - 2015 viď link
25Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
6 b.ánoviď link
25Tepláreň Košice, a.s.
štátna
6 b.ánoviď link
25TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
6 b.ánoviď link
25Tlačová agentúra Slovenskej republiky
štátna
6 b.ánoviď link
25Transpetrol, a.s.
štátna
6 b.ánoviď link
25Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
6 b.ánoviď link
25Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
6 b.ánoviď link
25Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
6 b.ánoviď link
25TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
6 b.ánoviď link
25Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
6 b.ánoviď link
25Verejné prístavy, a.s.
štátna
6 b.ánoviď link
25Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
6 b.ánoviď link
25Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
6 b.ánoviď link
25Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
6 b.áno v čase hodnotenia výročná správa za 2018 ešte nezverejnená, hodnotené správy za roky 2017 - 2015 viď link
25Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
6 b.áno link na Register ÚZ viď link
25Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
6 b.ánoviď link
25Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
6 b.ánoviď link
25Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
6 b.ánoviď link
25Železnice Slovenskej republiky
štátna
6 b.ánoviď link
25Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
6 b.ánoviď link
25Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
6 b.ánoviď link
25Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
6 b.ánoviď link
25Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
6 b.áno v čase hodnotenia výročná správa za 2018 ešte nezverejnená, hodnotené správy za roky 2017 - 2015 viď link
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte